Citació recomanada per aquest document

Badia Cabré, Roser. "Educació ambiental en camins tradicionals : una proposta de guia interpretativa pel camí de les Tosques". Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències. 2006. <http://hdl.handle.net/2072/3583>. [Consulta: 25-04-18].