Aquesta col·lecció està formada pels informes encarregats a experts pel CBUC per analitzar l'estat de la qüestió de tendències i projectes de l'entorn del CBUC. 

 

A l'any 2014 el CBUC s'integra dins del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) com a Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació. Per als documents publicats a partir d'aquesta data consulteu les noves col·leccions.