Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10256/8678

La depressió major i els esdeveniments estressants vitals: revisió bibliogràfica
Coll Negre, Alba
Universitat de Girona. Facultat d'Infermeria; Ortiz Collado, Assumpta
Introducció: La Depressió Major (DM) és una malaltia psiquiàtrica freqüent en la societat actual. Cada vegada més, es relaciona la DM amb els esdeveniments estressants vitals (EEV) i un d’aquests EEV és l’actual situació de crisis econòmica que afegeix un risc degut a la desigualtat que representa per la persona en termes econòmics. Metodologia: S’ha dut a terme una revisió de la literatura a les bases de dades Pubmed, ElSevier i PsycInfo en els últims 15 anys utilitzant les paraules clau “major depressive disorder”, “depression”, “stressful events” i “life events”. Resultats: Es troben 11 articles que relacionen la depressió major amb els esdeveniments estressants vitals. Tots els articles revisats coincideixen en que els EEV tenen una relació amb la DM i a partir d’aquí s’estableixen altres variables com els EEV dependents i independents, la influència del gènere, l’edat, del factor genètic i la de la història depressiva prèvia. Conclusions: L’exposició als EEV augmenta el risc de desenvolupar una DM. Altres variables com el factor genètic i l’edat també es relacionen amb els EEV. Hi ha certa evidència que aquells entre 41 i 57 anys tenen major incidència d’EEV com a causant d’una DM. També s’ha descrit una relació directe entre el risc genètic i la incidència d’EEV. Ara bé, quants més episodis depressius previs menys probabilitats de patir una DM degut als EEV
Introduction: Major depression (MD) is a psychiatric condition that happens frequently in current society. Major Depression (MD) is increasingly related with stressful life events (SLV). One of this SLV is the current economic situation which adds a risk because of the inequality that represents for the individual in economic terms. Methodology: A review of literature published in the last 15 years was conducted using Pubmed, ElSevier and PsycInfo. The keywords were “major depressive disorder”, “depression”, “life events” and “stressful events”. Results: 11 studies have been found that related major depressive disorder with stressful life events. All the reviewed articles relate the exposition to Stressful events with MD. Several variables such as dependent and independent stressful events, influence of age, gender, genetic factor and previous depressive history have been established. Conclusions: The exposure to stressful life events increases the risk of developing a MD. Other variables as genetic factor and age also have been related to stressful events. There is certain evidence that people between 41 and 57 years old have a major incidence of stressful events as a cause of MD. It also have been described a direct relationship between genetic risk and the incidence of stressful life events. However, the more previous depressive episodes you have the less probabilities of developing a MD caused by stressful events
Depressió psíquica
Esdeveniments vitals de canvi
Life changes events
Major depessive disorder
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados