Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/57724

Directrius per a la publicació dels treballs finals al Repositori Institucional, O2
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
L'any 2016, amb la presentació de la nova versió del repositori institucional, O2 (d'ara endavant, repositori), es vol donar un impuls a la publicació en accés obert de la producció científica i acadèmica de la comunitat de la Universitat Oberta de Catalunya (d'ara endavant, UOC). Entre les nombroses tipologies documentals que es publiquen al repositori, en aquest document ens centrem en els treballs finals: una oportunitat per al desenvolupament del coneixement que una part del col·lectiu d'estudiants produeix.
El año 2016, con la presentación de la nueva versión del repositorio institucional, O2 (en adelante, repositorio), se quiere dar un impulso a la publicación en acceso abierto de la producción científica y académica de la comunidad de la Universitat Oberta de Catalunya (en adelante, UOC). Entre las numerosas tipologías documentales que se publican en el repositorio, en este documento nos centramos en los trabajos finales: una oportunidad para el desarrollo del conocimiento que una parte del colectivo de estudiantes produce.
In 2016, the latest version of the institutional repository, O2 (hereinafter, the repository) was presented with the intention of promoting open-access publication of the scientific and academic output produced by the Universitat Oberta de Catalunya (hereinafter, UOC) community. Among the many types of document published in the repository, in this document we will focus on the final projects: an opportunity for development of the knowledge produced by the student community.
accés obert
acceso abierto
open access
treball final
trabajo final
final degree project
Universitat Oberta de Catalunya. Library
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Other
         

Mostrar el registro completo del ítem