To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/55401

Una contribució al llibre d'estil de Núvol
Terricabras Castells, Eulàlia
Universitat Oberta de Catalunya
En aquest treball final de grau es distingeixen dues etapes: la primera, corresponent al semestre setembre 2015-gener 2016, va consistir en unes pràctiques com a correctora al digital de cultura Núvol, complementades amb la redacció d'un dietari que conté dades i reflexions sobre aquesta incursió al món professional; la segona, corresponent al semestre febrer 2016-juny 2016, s'ha centrat en l'elaboració d'unes propostes de millora de l'actual llibre d'estil de Núvol, precedida per l'anàlisi gramatical i d'estil d'una selecció d'articles revisats durant el període de pràctiques. El document que s'ofereix a continuació, un reflex de les dues etapes del treball, conté una descripció del digital de cultura i de les pràctiques que s'hi van dur a terme, seguida dels resultats de l'anàlisi dels diversos articles corregits, i finalment proporciona unes recomanacions per definir més certs aspectes del manual Criteris d'intervenció per a l'assessorament lingüístic a Núvol.
En este trabajo final de grado se distinguen dos etapas: la primera, correspondiente al semestre septiembre 2015-enero 2016, consistió en unas prácticas como correctora al digital de cultura Núvol, complementadas con la redacción de un dietario que contiene datos y reflexiones sobre esta incursión en el mundo profesional; la segunda, correspondiente al semestre febrero 2016-junio 2016, se ha centrado en la elaboración de unas propuestas de mejora del actual libro de estilo de Núvol, precedida por el análisis gramatical y de estilo de una selección de artículos revisados durante el periodo de prácticas.
In this final work of grade two stages are distinguished: the first semester September 2015-January 2016, consisted of an internship as copyeditor digital culture Núvol, complemented with the drafting of a diary that contains information and reflections on this foray into the professional world; the second, the semester February 2016-June 2016, has focused on the elaboration of proposals for the improvement of the current book of style of Núvol, preceded by grammatical analysis and style from a selection of articles reviewed during the internship period.
llibre d'estil
Núvol
correcció
libro de estilo
stylebook
Núvol
Núvol
corrección
correction
Journalism -- Style manuals -- TFG
Periodisme -- Manuals d'estil -- TFG
Periodismo -- Manuales de estilo -- TFG
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters