Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/266345

Acompanyar a persones drogodependents cap a una inserció social satisfactòria. Estudi del procés d’inserció social a Catalunya.
Vázquez Gutiérrez, Ana
Després de l’observació no formal de fracassos en els processos d’inserció social de persones drogodependents, s’ha realitzat un disseny pilot, de recerca aplicada a la intervenció, sobre l’estat i l’eficàcia dels recursos que s’hi dediquen i les millores i innovacions que es consideren útils per aquests. Es tracta d’un estudi descriptiu sobre els diferents elements que intervenen en aquesta inserció, elaborat mitjançant la realització i l’aplicació d’entrevistes i qüestionaris a una mostra de 44 persones, entre professionals socials, professionals de salut, persones usuàries i societat general. La recerca posa en valor l’acompanyament i el seguiment, i identifica certes mancances en relació a la quantitat de recursos i de professionals dedicats a aquesta tasca. Es conclouen 4 accions com a grans eixos per futures polítiques publiques o intervencions en matèria de drogodependències: creació de més equipaments d’inserció social i augment de la quantitat de professionals socials en aquests; creació de recursos i alternatives de seguiment i acompanyament integral posteriors als tractaments, a més de millorar l’atenció continuada i integral des dels CAS; cerca d’alternatives i augment dels recursos en inserció laboral i; treballar la prevenció, sensibilització i tolerància social.
Tras la observación no formal de fracasos en los procesos de inserción social de personas drogodependientes, se ha realizado un diseño piloto, de investigación aplicada a la intervención, sobre el estado y eficacia de los recursos que se dedican a ello y las mejoras e innovaciones que se consideran útiles para estos. Se trata de un estudio descriptivo sobre los diferentes elementos que intervienen en esta inserción, elaborado mediante la realización y aplicación de entrevistas y cuestionarios a una muestra de 44 personas, entre profesionales sociales, profesionales de salud, personas usuarias y sociedad general. La investigación pone en valor el acompañamiento y seguimiento, e identifica ciertas carencias en cuanto a la cantidad de recursos y de profesionales dedicados a esta tarea. Se concluyen 4 acciones como grandes ejes para futuras políticas públicas o intervenciones en materia de drogodependencias: creación de más equipamientos de inserción social i aumento de la cantidad de profesionales sociales en estos; creación de recursos y alternativas de seguimiento y acompañamiento integral posteriores a los tratamientos, además de mejorar la atención continua y integral desde los CAS; búsqueda de alternativas y aumento de los recursos en inserción laboral y; trabajar la prevención, sensibilización y tolerancia social.
After the non-formal observation of failures in the processes of social integration of drug addicts, a pilot design has been conducted, from an applied research to the intervention, on the status and effectiveness of the resources devoted to it and the improvements and innovations that are considered to be useful for these. This is a descriptive study on the different elements involved in this insertion, developed through the realization and implementation of interviews and questionnaires to a sample of 44 people, between social workers, health professionals, users and society as a whole. The research adds value to the support and monitoring, and identifies certain shortcomings in terms of the amount of resources and professionals dedicated to this task. Therefore, main actions have been concluded as in future public policies or intervention in the field of drug addiction: firstly, creation of more social equipment and additional number of social professionals in these case; secondly, creation of resources and alternatives of support and monitoring integral support and integral treatments: In addition to improving and providing a continuous and integral attention from the CAS; third, the search for alternatives and increased resources aimed at employment; finally, work the prevention, awareness and social tolerance.
18-07-2016
Educació social
Inserció social
Drogodependents
Atenció sociosanitaria
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
148 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Facultat d'Educació Social i Treball social Pere Tarrés
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
Ana Vázquez Gut ... uezGutiérrezAnaTFG1516.pdf 2.315 MB PDF

Mostrar el registro completo del ítem