Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2445/24467

Anàlisi multivariada craniomètrica de les poblacions catalano-balears del passat
Lalueza Fox, Carles, 1965-; Martín González, Antonio
Universitat de Barcelona
S'ha portat a terme una analisi estadística de les dades craniometriques de les principals poblacions catalano-balears del passat, des de J'Edat del Bronze fins a l'Edat Mitjana, i posteriorment s'han integrat les poblacions en un context peninsular més ampli. S'han analitzalles relacions entre poblacions per mitja d'un analisi d'agrupament (cluster), emprant els algoritmes UPGMA i del "veí més proper" i la distancia euclídea al quadrat. Així mateix, s'ha realitzat un re-mostreig (bootstrap) per comprovar la robustes de les agrupacions obtingudes i un test de Mantel per comprovar el grau de concordan~a entre les poblacions femenines i masculines. Els resultats mostren que, a nivell peninsular, els Bascos són la població més diferenciada de la resta des d'un punt de vista morfologic, la qual cosa pot estar relacionada amb una major antiguitat d'aquesta població, potser present des de temps pre-neolítics. La segona font de variació peninsular la constitueixen dues poblacions amb possibles influencies foranies d'origen africa: jueus i musulmans. La resta de poblacions, incloent-hi les de Mallorca, són notablement homogenies a pesar de la seva heterogene'itat cultural, temporal i geogràtfica. Finalment, es conclou que no hi ha cap analisi estadística que objectivament recolzi I'existencia deIs tipus racials tradicionalmcnt descrits a la Península Iberica, i que responen a una visió tipologica i estatica de la diversitat humana.
Anàlisi multivariable
Península Ibèrica
Anatomia comparada
Multivariate analysis
Iberian Peninsula
Comparative anatomy
cc-by-nc-nd (c) Lalueza, 1995
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es
Artículo
Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

Prado Martínez, Javier; Hernando Herráez, Irene; Lorente-Galdós, Belén, 1981-; Dabad, Marc; Ramírez Bellido, Òscar; Baeza Delgado, Carlos; Morcillo Suárez, Carlos; Alkan, Can; Hormozdiari, Fereydoun; Raineri, Emanuele; Estellé, Jordi; Fernández Callejo, Marcos; Vallès, Mònica; Ritscher, Lars; Schöneberg, Torsten; Calle Mustienes, Elisa de la; Casillas, Sònia; Rubio Acero, Raquel; Melé, Marta; Engelken, Johannes; Cáceres, Mario; Gómez Skarmeta, José Luis; Gut, Marta; Bertranpetit, Jaume, 1952-; Gut, Ivo G.; Abelló, Teresa; Eichler, Evan E.; Mingarro, Ismael; Lalueza Fox, Carles, 1965-; Navarro i Cuartiellas, Arcadi, 1969-; Marquès i Bonet, Tomàs, 1975-
Gómez-Sánchez, Daniel; Olalde, Íñigo; Pierini, Federica; Matas-Lalueza, Laura; Gigli, Elena; Lari, Martina; Civit Vives, Sergi; Lozano, Marina; Vergès, Josep Maria; Caramelli, David; Ramírez, Oscar; Lalueza Fox, Carles, 1965-
García Garcerà, M.; Gigli, E.; Sanchez Quinto, F.; Ramirez, O.; Calafell, F.; Civit Vives, Sergi; Lalueza Fox, Carles, 1965-