Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/86539

Nou pont sobre el riu Riadura a la C-253 al seu pas per Castell - Platja d'Aro
Berdiel i Acer, David
Casas Rius, Joan Ramon; Pascual i Gilabert, Jordi
El present document contempla tots els treballs realitzats per a la redacció del projecte constructiu d’un nou pont sobre el riu Ridaura i l’adequació dels accessos del mateix a la morfologia urbanística existent. El projecte s’ubica a la carretera C-253 que, al seu pas per Castell-Platja d’Aro salta actualment el riu Ridaura gràcies a un pont en bòveda de formigó en massa de tres llums i llum lliure de 27 m. Sobre aquest riu s’estan executant en l’actualitat les obres de l’endegament, que responen, per una banda, a les noves necessitats hidràuliques establertes per l’ACA i per l’altra, a la millora de la deteriorada llera del riu. Aquestes obres provoquen l’incompliment per part del pont existent de les noves condicions imposades i fa necessària la seva substitució per un de nou. La nova secció de l’endegament té una amplada superior a l’actual, provocant que el nou salt sobre el riu passi de 27 a 51.00 m. A més, per garantir el resguard hidràulic mínim respecte la cota de la làmina d’aigua per a T=500 anys, aquest salt s’ha de fer sense suports intermitjos i disposant de 2.40 m per al cantell de l’estructura. Com a complement d’aquests condicionants hidràulics s’ha de tenir en compte també que al tractar-se d’un tram urbà de carretera, als voltants del pont existeixen edificacions que fan que tant la planta com la rasant de la mateixa siguin poc susceptibles de modificació. Un cop analitzada aquesta sèrie de condicionants i després d’estudiar diverses alternatives, és decideix projectar una estructura per sobre de la rasant, adoptant com a solució una biga en gelosia tipus warren metàl·lica formada per dos ganivets en sentit longitudinal arriostrats superior i inferiorment. Els plans formats per les dues gelosies estan separats 10.00 metres entre eixos i el cantell de l’estructura entre eixos de cordons (superior i inferior) és de 6.42 m, assegurant així un gàlib mínim de 5.75 m. Per la part exterior de la gelosia es disposen uns voladius formats per costelles d’acer de 3.45 m de llum que allotjaran la part de la plataforma destinada a les voreres. Per tant, la calçada del pont se situa entre la gelosia, mentre que les voreres discorren per l’exterior, en voladiu, separades del trànsit per la pròpia estructura. Es defineixen dins d’aquest projecte també les obres d’urbanització que seran necessàries realitzar per a l’adequació dels accessos entre carrers, pont i camins de l’endegament i que consisteixen en la substitució de les actuals rampes i escales per una nova escala a la zona de l’estrep del costat Platja d’Aro i la creació, en el mateix estrep però a la banda contraria, d’una nova rampa per a vianants encaixada en el terraplè que dóna accés des del carrer al pas de vianants paral·lel al canal i que s’endinsa, adossat a l’estrep, per sota del pont.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Materials i estructures
Bridges
Ponts
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem