Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/85312

Disseny d'un magatzem de gra
Closa Soler, Marc
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria; Casals Artigas, Joan
El següent projecte té com a objecte la definició de les obres necessàries per a la projecció i el disseny d’un magatzem de gra de tipus nau amb estructura metàl·lica. S’ha triat aquest ús ja que el terreny on es projecta és d’ús agrícola i és necessari per a la finca la construcció imminent d’una nau de característiques similars. Les dimensions del magatzem són de 16 metres de façana per 31 de profunditat obtenint una superfície útil d’ocupació de 496 m2 sense pilars amb una alçada útil de 7m. L’objectiu és construir una nau econòmica emprant el mínim material possible. Per complir aquest propòsit s’ha realitzat un estudi per determinar l’estructura més adient que suporti les càrregues habituals, tenint en compte també les càrregues exercides pel gra a les parets una vegada el magatzem es trobi en ús. Els càlculs i dissenys realitzats queden reflectits en els respectius plànols, definint i detallant els components que la integren. Es realitza un plànol en tres dimensions de la façana principal i s’adjunten fotografies de renderitzats com a exemple de l’acabat final. Per a una correcta evolució de les obres d'execució de la nau, s'adjunta un document annex de seguretat i salut per a les obres de construcció per tal de definir els riscos laborals que poden sorgir en l'obra segons els paràmetres (tecnologia, disseny i materials) emprats en el projecte. Un cop definits els riscos que afecten la salut i la integritat física del personal que intervindrà en la construcció, es proposen les mesures de prevenció i protecció per tal de reduir-los i / o controlar-los. Per la realització de l’estudi s’ha emprat un programa de càlcul d’estructures anomenat WinEva, a fi d’agilitzar els càlculs. Per calcular l’estructura en qüestió s’ha partit de les hipòtesis de càrrega inicial d’aquesta i s’ha tingut en compte la càrrega del total del gra. S’han analitzat un total de cinc hipòtesis i totes les possibles combinacions entre elles. També es tenen en compte les condicions facultatives, econòmico-administratives i tècniques de l'execució de les obres, descrites en el plec de condicions. Es determinen les unitats de cada partida o unitat d'obra que configuren la totalitat de l'obra objecte del projecte, i es realitza un pressupost final, en funció del que s’estableix. L’estudi conclou que l’estructura més apropiada és una estructura metàl·lica aporticada ja que, a causa de la limitació d’alçada determinada pel pla urbanístic municipal, tota la resta no són viables. Finalment, s’ha optat per un doble tancament (interior i exterior) per evitar el sobreescalfament del gra en l’època més càlida de l’any i que arribi a temperatures que fàcilment es faria malbé el contingut del magatzem i provoqui una pèrdua total del gra.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Materials i estructures
Industrial buildings--Design and construction
Structural design
Building, Iron and steel
Steel framing (Building)
Edificis industrials
Construccions metàl·liques
Disseny d'estructures -- Càlcul
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem