To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/46621

Els col·laboradors alcoians del Diccionari català-valencià-balear
Domènech Vicedo, Jordi
Universitat Oberta de Catalunya
Antoni M. Alcover va emprendre la monumental tasca d'inventariar la llengua catalana, tasca que es plasmaria en el Diccionari català-valencià-balear. Per dur això a efecte va establir una xarxa d'informadors que li enviaven el material lingüístic corresponent a la seua zona o es va desplaçar ell mateix per tot arreu del territori catalanoparlant. El País Valencià va ocupar un lloc fonamental en aquest projecte. La primera eixida filològica d'Alcover, el 1900, ja té com a objectiu l'antic Regne de València. Posteriorment hi va estar també els anys 1901, 1902, 1910, 1918 i 1921. D'aquestes sis excursions, quatre inclogueren la comarca de l'Alcoià, mostra de l'interés que va despertar en ell la llengua i les persones que hi va trobar. Tres són els principals col·laboradors d'Alcover a Alcoi: Remigi Vicedo Sanfelipe, Rafael Cantó Llopis i Tomàs Miró Pascual. Tots tres són persones vinculades a l'església o a la política catòlica, que, a la crida d'Alcover, dirigiran els seus afanys a la llengua i la cultura del seu poble. A més de recopilar una gran quantitat d'informació lingüística, Vicedo arribarà a escriure un estudi de fonètica sobre el valencià, Cantó prendrà part activa en la política regionalista i Miró serà autor d'una obra poètica reduïda però interessant en català. En el nostre treball hem recopilat abundant informació sobre aquests i altres personatges d'Alcoi i la seua comarca que hi van participar d'una manera o altra en el projecte alcoverià, amb la qual cosa hem constatat l'existència d'un reduït nucli d'estudiosos del valencià, de marcat caràcter conservador, que van treballar per incorporar el lèxic valencià en l'obra del Diccionari.
Antoni M. Alcover emprendió la monumental tarea de inventariar la lengua catalana, tarea que se plasmaría en el Diccionari català-valencià-balear. Para llevar esto a efecto estableció una red de informadores que le enviaban el material lingüístico correspondiente a su zona o se desplazó él mismo en todas partes del territorio catalanoparlante. La Comunidad Valenciana ocupó un lugar fundamental en este proyecto. La primera salida filológica de Alcover, en 1900, ya tiene como objetivo el antiguo Reino de Valencia. Posteriormente estuvo también los años 1901, 1902, 1910, 1918 y 1921. De estas seis excursiones, cuatro incluyeron la comarca de l'Alcoià, muestra del interés que despertó en él la lengua y las personas que allí encontró. Tres son los principales colaboradores de Alcover en Alcoy: Remigio Vicedo Sanfelipe, Rafael Cantón Llopis y Tomás Miró Pascual. Los tres son personas vinculadas a la iglesia o en la política católica que, a la llamada de Alcover, dirigirán sus afanes a la lengua y la cultura de su pueblo. Además de recopilar una gran cantidad de información lingüística, Vicedo llegará a escribir un estudio de fonética sobre el valenciano, Cantón tomará parte activa en la política regionalista y Miró será autor de una obra poética reducida pero interesante en catalán. En nuestro trabajo hemos recopilado abundante información sobre estos y otros personajes de Alcoy y su comarca que participaron de una u otra forma en el proyecto alcovariano, con lo que hemos constatado la existencia de un reducido núcleo de estudiosos del valenciano, de marcado carácter conservador, que trabajaron para incorporar el léxico valenciano en la obra del Diccionario.
Bachelor thesis for the Catalan Language and Literature program on Catalan Philology.
dialectologia
història de la llengua
lexicografia
Antoni Maria Alcover
dialectología
dialectology
historia de la lengua
history of language
lexicografía
Antoni Maria Alcover
Antoni Maria Alcover
lexicography
Dialectology -- TFG
Dialectologia -- TFG
Dialectología -- TFG
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters