Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10609/45670

Metodologia SCRUM : Anàlisi i aplicació pràctica per a equips distribuïts
Tierno Barroso, Judith
Universitat Oberta de Catalunya
Aquest treball pretén recollir un anàlisi del funcionament de les metodologies àgils en la gestió de projectes de desenvolupament de software. Aprofundirem en la metodologia Scrum, una de les més esteses a nivell mundial per al desenvolupament de projectes àgils. Veurem com es gestiona un projecte fent servir aquesta metodologia i analitzarem què ens aporta respecte de les metodologies tradicionals de gestió de projectes. Per tal de veure-ho a la pràctica, analitzarem un projecte real plantejat amb la metodologia de Scrum. Definirem uns requisits per implementar un portal corporatiu amb una casuística determinada i tenint en compte que l'equip de treball està distribuït a diferents localitzacions geogràfiques.
Este trabajo pretende recoger un análisis del funcionamiento de las metodologías ágiles en la gestión de proyectos de desarrollo de software. Profundizaremos en la metodología Scrum, una de las más extendidas a nivel mundial para el desarrollo de proyectos ágiles. Veremos cómo se gestiona un proyecto usando esta metodología y analizaremos qué nos aporta respecto de las metodologías tradicionales de gestión de proyectos. Para verlo en la práctica, analizaremos un proyecto real planteado con la metodología de Scrum. Definiremos unos requisitos para implementar un portal corporativo con una casuística determinada y teniendo en cuenta que el equipo de trabajo está distribuido en diferentes localizaciones geográficas.
This work aims to collect an analysis of how agile methodologies works applied to management of software development projects. Delving into the Scrum methodology, one of the most widespread method for Agile development projects. We will see how to manage a project using this methodology and analyze what gives us respect for traditional methods ofproject management. To see it in practice, we'll analyze a real project planned using the Scrum methodology. We'll define requirements for implementing a corporate portal with a specific casuistry and considering that the team is distributed in different geographical locations.
Scrum
gestió de projectes
Scrum
Scrum
gestión de proyectos
project management
computació distribuïda
computación distribuida
distributed computing
Project management -- TFC
Gestió de projectes -- TFC
Gestión de proyectos -- TFC
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostra el registre complet del document