Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/45883

Anàlisi de la mobilitat dels estudiants en el programa Erasmus : Construcció i explotació d'un magatzem de dades
Alemany Far, Bartomeu
Universitat Oberta de Catalunya
La mobilitat de l'alumnat europeu ha esdevingut una peça clau en el marc docent del vell continent. Aquest treball ha pretès dotar d'una eina que faciliti l'estudi d'aquest fenomen. La resposta ha estat la construcció d'un magatzem de dades que permeti integrar la informació disponible procedent de diferents fonts d'informació dels sistemes operacionals de les institucions acadèmiques europees. Aquest magatzem serà la base per a la construcció del cub OLAP que serà la font de la qual es nodriran els informes prefixats i les consultes que els analistes necessitin definir. La implementació de la solució s'ha basat en programari lliure, tant pel que fa al programari de base (sistema operatiu i sistema gestor de base de dades) com el que s'utilitza pel disseny dels processos de càrrega i construcció del cub OLAP. També de programari lliure ha estat la solució utilitzada per a la construcció dels informes prefixats, així com la plataforma emprada per a la seva explotació.
Students' mobility has become essential in European education framework. This work has had the intention to produce a tool that make easy to study this phenomenon. A data warehouse construction has been the answer. This product will permit to integrate and analyse data from different data sources. Sources from different operational information systems of different European academic institutions. This data warehouse will be a base to construct an OLAP cube that will become source for fixed reports and queries that analysts need to define. Solution implementation has based in free software. This is Server Operating System, RDBSM software, OLAP cube creation software and Business Analytic Platform (Pentaho BA) for reporting and analysis.
La movilidad del alumnado europeo se ha convertido en una pieza clave en el marco docente del viejo continente. Este trabajo ha pretendido dotar de una herramienta que facilite el estudio de este fenómeno. La respuesta ha sido la construcción de un almacén de datos que permita integrar la información disponible procedente de diferentes fuentes de información de los sistemas operacionales de las instituciones académicas europeas. Este almacén será la base para la construcción del cubo OLAP que será la fuente de la que se nutrirán los informes prefijados y las consultas que los analistas necesiten definir. La implementación de la solución se ha basado en software libre, tanto en cuanto al software de base (sistema operativo y sistema gestor de base de datos) como el que se utiliza para el diseño de los procesos de carga y construcción del cubo OLAP. También de software libre ha sido la solución utilizada para la construcción de los informes prefijados, así como la plataforma utilizada para su explotación.
magatzem de dades
almacén de datos
data warehouse
ETL
ETL
ETL
OLAP
OLAP
OLAP
MDX
MDX
MDX
Data warehousing -- TFG
Gestor de dades -- TFG
Gestor de datos -- TFG
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem