To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/45857

Anàlisi de mobilitat d'estudiants Erasmus : (Construcció i explotació d'un data warehouse)
Feliu Sobré, Jordi
Universitat Oberta de Catalunya
L'objectiu del treball és construir un magatzem de dades per poder explotar-lo mitjançant eines d'anàlisi multidimensional. Les dades que disposem per construir el magatzem de dades són de mobilitat d'estudiants d'Erasmus proporcionades per la Unió Europea. Els informes que es volen extreure contindran dades com el nombre de mobilitats per any, edats, universitats amb més mobilitats, etc.
El objetivo del trabajo es construir un almacén de datos para poder explotarlo mediante herramientas de análisis multidimensional. Los datos que disponemos para construir el almacén de datos son de movilidad de estudiantes de Erasmus proporcionadas por la Unión Europea. Los informes que se quieren extraer contendrán datos como el número de movilidades por año, edades, universidades con más movilidades, etc.
The aim of the work is to build a data warehouse to exploit it using multidimensional analysis tools. The data we have to build the data warehouse is about Erasmus student mobility and is provided by the European Union. The reports we want contain data about the number of mobilities per year, ages, universities with more mobilities, etc.
data warehouse
ETL
MySQL
Pentaho
MDX
OLAP
magatzem de dades
almacén de datos
ETL
ETL
MySQL
MySQL
Pentaho
Pentaho
MDX
MDX
OLAP
OLAP
Data warehousing -- TFG
Gestor de dades -- TFG
Gestor de datos -- TFG
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters