Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10609/45483

Visualización de datos provenientes del análisis de textos técnicos de la antigüedad clásica
Bühler Olivé, Sven
Universitat Oberta de Catalunya
Se conoce como digital humanities al área de investigación en la que se integran las humanidades y la informática. Uno de los campos de estudio de las humanidades digitales es el análisis de datos culturales a gran escala, entre los que se encuentra una gran cantidad de textos. Este trabajo se centrará en los textos técnicos escritos en griego antiguo (principalmente matemáticos y astronómicos) que resultan interesantes debido a su gran extensión (unos 2,5 millones de tokens) y léxico extremadamente reducido (menos de 3000 palabras diferentes, o lemas, en total). El objetivo de este proyecto es crear una aplicación web mediante herramientas de software libre que permita representar gráficamente información cuantitativa (tiempo, número de palabras/caracteres, etc.) y cualitativa (género literario, estilo, temática, etc.) correspondiente a las obras y los autores almacenados en un corpus de la antigüedad que abarca obras desde el año 320 a.C. hasta el año 700 d.C.
Es coneix com a digital humanities l'àrea d'investigació en la qual s'integren les humanitats i la informàtica. Un dels camps d'estudi de les humanitats digitals és l'anàlisi de dades culturals a gran escala, entre els quals es troba una gran quantitat de textos. Aquest treball es centrarà en els textos tècnics escrits en grec antic (principalment matemàtics i astronòmics) que resulten interessants per la seva gran extensió (uns 2,5 milions de tokens) i lèxic extremadament reduït (menys de 3000 paraules diferents, o lemes, en total). L'objectiu d'aquest projecte és crear una aplicació web mitjançant eines de programari lliure que permeti representar gràficament informació quantitativa (temps, nombre de paraules/caràcters, etc.) i qualitativa (gènere literari, estil, temàtica, etc.) corresponent a les obres i els autors emmagatzemats en un corpus de l'antiguitat que abasta obres des de l'any 320 aC fins a l'any 700 dC.
Master thesis for the Free Software program.
D3.js
D3.js
D3.js
humanitats digitals
humanidades digitales
digital humanities
matemàtiques de l'antiga Grècia
matemática helénica
Greek mathematics
programari lliure
software libre
free software
Application software -- Development -- TFM
Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFM
Software de aplicación -- Desarrollo -- TFM
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Master thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostra el registre complet del document