Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/76586

Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt
Maya Sierra, Ana Isadora
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses; Llopart Egea, Amadeo
A partir d'un projecte bàsic d'urbanització del sector "El Carme" a Premià de Dalt, encarregat per L’Institut Català del Sòl (INCASOL), que va quedar inacabat per motius pressupostaris i en el qual vaig poder participar laboralment l'any 2008, es pretén fer un projecte d'urbanització parcial d'una zona delimitada de la proposta original. El document inicial s'ajusta a l'estudi d'obres bàsiques del pla parcial a l'entorn del sector "El Carme" a Premià de Dalt de Maig de 2008 i abasta 6,3 Ha aproximadament on s'incloïa la urbanització d'un eix principal vehicular que unia dos de les avingudes principals del sector, seria la continuació de la carretera dels Sis Pobles i connectaria la carretera BV-5024 amb el carrer Torrent de l’oest, una xarxa secundària per als vianants i 10 placetes integrades a la zona boscosa original. A partir d'aquesta maqueta inacabada s'ha procedit a delimitar la zona en 2,0 Ha i elaborar el projecte d'urbanització d'aquesta zona fent variants i complementant el projecte basic. Mantenint l'eix principal vehicular així com els eixos de tres camins per als vianants secundaris, la nova proposta incrementa els espais oberts donant lloc a la generació de noves placetes amb zones verdes i zona de jocs i també es fan modificacions a les zones d'aparcament adjacents a l'eix principal, eliminant places d'aparcament per incrementar àrea de vorera, augmentant també àrea de parterres en vorera i reduint zones de paviment rígid. La idea general és buscar una opció menys dràstica i més acord amb l'entorn boscós. Des del meu punt de vista la proposta inicial generava un fort impacte a nivell de contrast de materials i visual. La proposta projectada en el present treball planteja incrementar vegetació i àrea de parterres i canviar els materials de paviment, optant per propostes menys dràstiques típiques de zones de caràcter muntanyenc i entorns rurals com pot ser l'ús de sorra o de sauló. A nivell de mobiliari urbà també es fan propostes per potenciar el caràcter de zona d'estada de les noves placetes generades així com dels passatges per als vianants, buscant que siguin no solament zones de recorregut sinó també zones d'oci i punts de trobada. S'introdueix una placeta al final de l'eix vehicular on es proposa una nova zona de jocs per a nens i d'estada per adults, trencant amb la rigidesa i monotonia d'aquest eix principal i generant una rematada final més acord amb l'entorn A nivell de zones verdes i espais enjardinats s'ha elaborat una important intervenció, aspecte pràcticament nul en l'estudi d'obres bàsiques. Malgrat ser un dels aspectes jeràrquics del projecte, en l'estudi solament es fa esment a una actuació de millora i rehabilitació de la zona verda. En l’actual projecte es contempla la conservació de la majoria de la vegetació arbòria i arbustiva existent així com espècies de nova plantació. El projecte es pot dividir en tres zones de diferents tipologies:  Urbanització, on es proposa arbrat d’alineació en el vial principal, plantacions en escossells a les escales dels passatges per a vianants i obertura de parterres on es plantarà espècies arbustives a les petites places entre els edificis i la ctra. principal.  Camí perimetral per a vianants on es conservaran la majoria dels arbres existents .  Rotonda en la qual es proposa la plantació d’exemplars recuperats a l’àmbit de projecte i de plantes aromàtiques. A nivell de xarxes de serveis afectats es mantindran en la seva majoria les solucions aportades en el projecte d'obres bàsiques ja que no va ser possible obtenir informació i requeriments precisos més actualitzats per part de les diferent companyies. S'aportaran plànols de detalls inexistents en el projecte original d'acord a solucions proposades. Aquests detalls procedeixen del banc de detalls del INCASOL. Quant les obres de fàbrica, destacar que s’hauran de preveure murs principalment a la zona afectada per la rotonda on hi ha desnivells del terreny previstos en el projecte d'obres bàsiques. S’inclou un nou mur resultat de la nova plaça que s’urbanitzarà a la zona de jocs. Respecte a l'elaboració de documents del projecte, s'ha partit dels documents bàsics de la maqueta, fent les modificacions pertinents, i generant nous documents com plànols, alguns annexos i pressupost per així generar un projecte executiu d'urbanització amb els següents documents.  Doc 1. Memòria i annexos  Doc 2. Plànols  Doc 3. Plec de prescripcions tècniques  Doc 4. Pressupost. A destacar la incorporació de l’annex de residus exigit a partir del 2008. En aquest aspecte cal remarcar:  Que l’Institut Català del Sòl (INCASOL) amb l’annex d’Estudi Gestió de Residus pretén incorporar al seu Sistema de Gestió Ambiental (SGA) el seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats a l’obra.  L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construccions i demolició, estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. També cal destacar l'annex ambiental amb el qual, tal i com estableix l’Institut Català del Sòl (INCASOL), es pretén establir un conjunt de procediments i prescripcions per assolir els següents propòsits generals:  Per una banda, es vol donar compliment a l’ampli conjunt de normativa ambiental d’àmbit autonòmic, estatal i comunitari que pugui tenir incidència en processos de planejament i en les fases posteriors derivades del mateix (projecte constructiu i de les infraestructures derivades, fase d’execució de les obres i fase d’explotació).  En segon lloc, es pretén organitzar la incorporació i aplicació dels requisits ambientals al llarg del procés de planejament fins a l’execució de les obres. Es pot dir que quant a aportacions exigibles a nivell legal en projectes d'urbanització aquests són els més destacables, tenint en compte l'important pes que dia a dia cobren els aspectes mediambientals en la nostra normativa actual que busca conscienciar i incentivar a professionals del sector per aconseguir un comportament ambientalment òptim i ètic enfront de les demandes mediambientals del nostre context actual Quant a l'execució del pressupost, es pren com a orientatiu a causa de la impossibilitat d'arribar a dades més exactes degut a la falta d'informació referent a xarxes noves i afectació de serveis, com s'ha esmentat anteriorment., davant la qual cosa s'han fet algunes propostes de detalls que, s'intueix, poden ser les més òptimes i encertades valorant-les en alguns casos mitjançant partides alçades (clavegueram i electricitat) i utilitzant com a referència rangs per metre quadrat de projectes executats amb característiques similars. El banc de preus emprat pren com a base el de l’any 2013 a causa de la impossibilitat d'accedir a bancs més recents. Aquest inconvenient pot donar lloc a una xifra orientativa però en cap cas exacta, la qual cosa no és inconvenient ja que es tracta d'un exercici estrictament acadèmic. Per finalitzar cal destacar que com a experiència personal ha estat un exercici molt gratificant i productiu que m'ha permès conjugar els coneixements adquirits dins de l'àmbit acadèmic i professional, desenvolupar una part molt important dels àmbits estudiats en el grau i posar en pràctica una gran quantitat dels coneixements adquirits a les diferents àrees de la formació universitària com són, estructures, construcció, prevenció, pressupostos i control de costos, aixecaments i replantejaments en l’edificació, planificació i organització d'obres, instal·lacions, gestió urbanística, projectes o expressió gràfica.... Malgrat que durant els estudis cursats en el grau la temàtica referent a projectes d'urbanització no es toca de manera profunda com si es fa amb l'edificació, crec que és un àmbit on a nivell professional podem tenir un important protagonisme en les diferents fases del projecte, des del seu disseny fins a les fases posteriors derivades del mateix com poden ser execució de les obres i fase d'explotació.
Àrees temàtiques de la UPC::Arquitectura::Projectes arquitectònics::Projecte executiu d'obra
City planning
Urbanisme -- Projectes
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem