Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/76462

Desenvolupament d'un sistema de caracterització de l'eficiència de filtres metàl·lics i optimització de les seves propietats
Ramis Sunyer, Aina
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Mecànica; Calero Martínez, Jose Antonio
Els filtres fabricats per pulverimetal·lúrgia ofereixen grans avantatges respecte als que el mercat de la filtració general pot oferir (elevada resistència mecànica, tèrmica i química, reutilitzables en gran mesura amb prèvia neteja, elevada durabilitat, soldables, mecanitzables). Aquest fet fa que part del mercat requereixi d’aquest tipus de filtres i siguin, per tant, d’interès per part del grup AMES. El següent projecte té com objectiu principal caracteritzar diferents paràmetres de filtratge d’un nou producte per l’empresa, els filtres fabricats per compactació isostàtica, també anomenats CIP. Les característiques estudiades són: els coeficients de canvi dimensional deguts a la fabricació, la densitat i porositat dels compactes finals, la pèrdua de càrrega en funció d’un cabal d’aire donat, el valor de bubble point, la permeabilitat dels filtres i la resistència a tracció. Per altra banda, també es vol deixar a punt un equip per assajar l’eficiència dels filtres que es comercialitzen. La metodologia emprada consisteix, en primer lloc, en la producció dels filtres sota diferents variables de fabricació, a nivell de laboratori. Les variables de fabricació que s’han variat han estat la granulometria de la pols, la temperatura de sinterització i la pressió de compactació. Seguidament s’ha analitzat el comportament dels paràmetres de filtratge i, finalment, s’ha procedit a l’anàlisi de les dades obtingudes. Els resultats obtinguts permeten concloure que les variables que afecten de manera significativa al comportament de quasi tots els paràmetres de filtratge són, per una banda, la granulometria de la pols, que ja era conegut per l’empresa i, per altra banda, la pressió de compactació. En canvi, pel que fa a la resistència a tracció, ha resultat ser l’únic paràmetre on la variable que fa que segueixi un patró de comportament sigui la temperatura de sinterització, augmentant el seu valor de manera lineal respecte l’augment de la temperatura. En referència a la posada en marxa del banc d’assajos per mesurar l’eficiència, s’ha deixat la part mecànica i hidràulica a punt, mentre que el com i sota quines condicions s’han d’assajar els filtres ha quedat pendent per a futures investigacions. Això ha estat degut als repetits problemes que ha donat el sistema de comptatge de partícules, quedant a l’espera de programar una visita per part del proveïdor i intentar solucionar els problemes que han sorgit.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria dels materials
Filters and filtering
Metal powder products
Filtres i filtració
Metalls polvoritzats
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem