Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/42645

Sistema de gestió de base de dades per a les competicions de la Federació Internacional d'Automobilisme
Moreno Núñez, Ferran
Universitat Oberta de Catalunya
With this project it is intended to solve the necessity of the FIA of having an environment which allows them to store and register their activity. This means being able to store data referring to entities involved in the association (people, teams, sponsors, broadcasters, etc¿) an also the necessary objects to represent the competitions (i.e. circuits, dates or categories). One of the top features of the solution is the telemetry support, which is meant to store and analyze the data generated by the devices on the car during the races.
Aquest treball tracte de donar resposta a la necessitat de crear una eina per enregistrar l'activitat que du a terme la FIA. Això implica poder desar les dades referents a les entitats que formen part de l'associació (persones, equips, patrocinadors, emissores, etc.) així com aquelles entitats necessàries per representar les competicions (com per exemple circuits, categories o dates). Una part important de la solució és el mòdul de telemetria, en el qual es volen desar les dades telemètriques generades pels cotxes de competició durant les curses.
Este trabajo trata de dar respuesta a la necesidad de crear una herramienta para registrar la actividad que lleva a cabo la FIA. Esto implica poder guardar los datos referentes a las entidades que forman parte de la asociación (personas, equipos, patrocinadores, emisoras, etc.) así como aquellas entidades necesarias para representar las competiciones (como por ejemplo circuitos, categorías o fechas). Una parte importante de la solución es el módulo de telemetría, en el que se quieren guardar los datos telemétricos generadas por los coches de competición durante las carreras.
MySQL
bases de dades
bases de datos
databases
magatzem de dades
almacén de datos
data warehouse
MySQL
MySQL
Databases -- TFG
Bases de dades -- TFG
Bases de datos -- TFG
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem