Els estudis de Psicologia s’inicien a la Universitat Autònoma de Barcelona el curs 1968-1969. La Facultat de Psicologia es crea pel Decret 277/1989, de 10 de novembre (DOG 24/11/89). El curs 1997-1998 s’inicien, a la Universitat Autònoma de Barcelona, els estudis de Logopèdia, organitzats per la Facultat de Psicologia, que han de conduir al títol de Diplomat/da en Logopèdia.

La facultat està formada per quatre departaments: Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut, Departament de Psicologia Clínica i de la Salut i Departament de Psicologia Social.