Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/26115

Propostes d'actuació a la riera de Banyeres del Penedès
Cobos Climent, Aitor
Fàbregas Bargalló, Xavier
The Riera de Sant Miquel passing through the town of Banyeres de Penedès of arouses interest, but it is necessary to find solutions in order to increase biodiversity and continue to generate new services ecosystem by reducing or mitigating the human impact. The most important element of the municipal system due to torrential rainfall regime is the sandy aquifer of Santa Oliva, water body affected by a vulnerable area to pollution by nitrates from agricultural sources. It has an area of 48 km2 consisting predominantly sandy central body where the aquifer is more permeable, triangle bounded by the municipalties of Santa Oliva, Banyeres del Penedès and Llorenç del Penedès. Here the aquifer is free but in a discontinuous way and allows the wàter supply to the municipalities of Santa Oliva, Vendrell, Banyeres del Penedès, LLorenç, La Bisbal, Bellvei, L'Arboç, Sant Jaume, with a concession to supply water to Cubelles, Vilanova and Sitges, adding industrial and agricultural over exploitation. Elements such as the Iberian settlement from S. VI bc with an area of 70,000 m2, a villa and Roman watchtower, the art of dry stone with about 60 vineyards shacks and agricultural dry stone margins in a good state of conservation, the AP-7 highway Barcelona-Tarragona, Spain's third busiest highway, poultry farms, chemical industries and urbanistic futur pressures as the Penedes Integrated Goods Centre invite to analyze the system and history of its landscape. Some of the actions proposed are the restoration of margins and walls of stone on the stream sides of the Riera de Sant Miquel, as a protection against erosion and agricultural contamination; protect the torrent from contaminated run-off wàter spilled by the AP-7 motorway vehicles, proposing the wàter canalization into Sustainable Urban Drainage techniques and design infiltration ponds to recharge the aquifer.
La Riera de Sant Miquel al seu pas pel municipi de Banyeres de Penedès presenta un gran interès, però és necessari trobar solucions, amb l'objectiu d'augmentar la biodiversitat i continuar generant nous serveis de l'ecosistema reduint o mitigant l'impacte humà. L'element més important del sistema municipal a causa del seu règim pluviomètric torrencial és l'aqüífer de sorres de Santa Oliva, massa d'aigua afectada per una zona vulnerable a la contaminació per nitrats d'origen agrari. Té una àrea de 48 Km2 format per un cos central predominantment sorrenc on l'aqüífer és més permeable, delimitat pel triangle municipal de Santa Oliva, Banyeres del Penedès i Llorenç del Penedès. Aquí l'aqüífer és lliure però de forma discontínua i permet abastar d'aigua als municipis de Santa Oliva, Vendrell, Banyeres del Penedès, Llorenç, La Bisbal, Bellvei, l'Arboç, Sant Jaume, amb una concessió per subministrar aigua a Cubelles, Vilanova i Sitges, afegint la sobreexplotació industrial i agrícola. Elements com el poblat iber del S. VI a.c amb una àrea de 70.000 m2, una vila i torre de guaita romanes, l'art de la pedra seca amb prop de 60 barraques i marges amb un bon estat de conservació, l'autopista AP-7 Barcelona-Tarragona (tercer tram més transitat d'Espanya), granges avícoles, indústries químiques i pressions urbanístiques de futur com la Central Integrada de Mercaderies del Penedès conviden a analitzar el sistema i la història del seu paisatge. Algunes de les actuacions que es proposen són la restauració de marges i murs de pedra seca per protegir els laterals de la riera de l'erosió i la contaminació agrícola; protegir la riera de l'aigua d'escorrentia altament contaminada provinent de l'autopista AP-7, proposant la canalització cap a Tècniques de Drenatge D'Autopistes Sostenibles (TDAs) i generar basses d'infiltració per la recàrrega de l'aqüífer.
La Riera de Sant Miquel a su paso por el municipio de Banyeres de Penedès presenta un gran interés, pero es necesario encontrar soluciones, con el objetivo de aumentar la biodiversidad y seguir generando nuevos servicios del ecosistema, reduciendo o mitigando el imacto humano. El elemento más importante del sistema municipal debido a su régimen pluviométrico torrencial es el acuífero de arenas de Santa Oliva, masa de agua afectada por una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario. Tiene un área de 48 km2 formado por un cuerpo central predominantemente arenoso donde el acuífero es más permeable, delimitado por el triángulo municipal de Santa Oliva, Banyeres del Penedès y Llorenç del Penedès. Aqui el acuífero es libre pero de forma discontinua y permite abastecer de agua a los municipios de Santa Oliva, Vendrell, Banyeres del Penedès, LLorenç, La Bisbal, Bellvei, L'Arboç, Sant Jaume, con una concesión para suministrar agua en Cubelles , Vilanova y Sitges, añadiendo la sobreexplotación industrial y agrícola. Elementos como el poblado íbero del S. VI ac con un área de 70.000 m2, una villa y torre de vigilancia romanas, el arte de la piedra seca con cerca de 60 barracas y márgenes con un buen estado de conservación, l'autopista AP -7 Barcelona-Tarragona (tercer tramo más transitado de España), granjas avícolas, industrias químicas y presiones urbanísticas de futuro como la Central Integrada de Mercancías del Penedès invitan a analizar el sistema y la historia de su paisaje. Algunas de las actuaciones que se proponen són la restauración de márgenes y muros de piedra seca para proteger los laterales de la riera, de la erosión y la contaminación agrícola; proteger la riera del agua de escorrentía altamente contaminada proveniente de l'autopista AP-7, proponiendo la canalización hacia Técnicas de Drenaje De Autopistas Sostenibles (TDAs) y generar balsas de infiltración para la recarga del acuífero.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Ciències forestals
Rivers
Aqüífer
Sorra
Autopista
Pedra seca
Drenatges sostenibles
Banyeres del Penedès (Catalunya)
Cursos d'aigua (Banyeres del Penedès)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem