To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/26034

Valoració de la qualitat fisico-química i sensorial de diferents varietats de poma produïdes a alta muntanya (Sant Llorenç de Morunys)
El Ghorri Ennammali, Farah
Gras Moreu, Anna Maria; Romero del Castillo Shelly, Mª del Rosario
The apple is a fruit very cultivated and consumed throughout the world for its nutritional characteristics and for its ease of consumption. There are several authors that state the effect of the altitude in the quality of the apples. From the different experiences of good quality apples seen both in Catalonia, with apple of Girona, and in Europe with the production of South Tyrol in Italy , it became the idea of studying varieties of apples produced in mountain climate, specifically in Sant Llorenç de Morunys and compare them with an established reference range. The objective of this study is to characterize the physical-chemical and the organoleptic quality of the apple varieties that have been cultivated in Sant Llorenç de Morunys (Golden, Gala and Renoir) and contrast the result with a reference variety (Golden). After the physical-chemical and sensory analysis, indeed, some differences have been found between the varieties, especially when it comes to the parameters of density and hardness which lead to higher values for mountain apples than for the one established as the reference. Moreover, in regards to the sensorial attributes, it has also been found marked differences associated to the smell, crunchiness, noise, firmness, sweetness and flavor attributes that are higher in the mountain apples than in the reference ones. It can be concluded that, in a whole, the varieties of apple cultivated in the mountain, regarding the variety of apples taken as a reference and grown in the plain, show a better gustative quality.
La poma és un fruit molt cultivat i consumit arreu del món per les seves característiques nutricionals i per la facilitat del seu consum. Hi ha diversos autors que posen de manifest l'efecte de l'altitud en la qualitat de les pomes. Vistes diferents experiències de pomes de bona qualitat tant a Catalunya, amb la poma de Girona, com a Europa amb la producció que es du a terme en el Sud Tirol d'Itàlia, sorgeix la idea d'estudiar varietats de pomes produïdes en clima de muntanya, concretament a Sant Llorenç de Morunys i comparar-les amb una varietat establerta de referència. L'objectiu d'aquest estudi consisteix en caracteritzar la qualitat fisico-química i organolèptica de les varietats de pomes cultivades a Sant Llorenç de Morunys (Golden, Gala i Renoir) i contrastar-la amb una varietat de referència (Golden). Després de la realització de les anàlisis fisico-químiques i sensorials, efectivament s'han trobat diferències entre les varietats, sobretot en quant als paràmetres de la densitat i la duresa que presenten valors més alts les pomes de muntanya que la establerta de referència. I pel que fa als atributs sensorials també s'han trobat diferències i molt clares en quant a l'olor, la cruixença, el soroll, la fermesa, la dolçor i el sabor que són més alts en les pomes de muntanya que en la poma de referència. Es pot concloure que en el seu conjunt les varietats de poma cultivades a muntanya en relació a la de referència cultivada en zona de plana, mostren una major qualitat gustativa.
La manzana es un fruto muy cultivado y consumido en todo el mundo por sus características nutricionales y por la facilidad de su consumo. Hay diversos autores que ponen de manifiesto el efecto de la altitud en la calidad de las manzanas. Vistas diferentes experiencias de manzanas de buena calidad tanto en Cataluña, con la manzana de Girona, como en Europa con la producción que se lleva a cabo en el Sud Tirol de Italia, surge la idea de estudiar variedades de manzanas producidas en clima de montaña, concretamente en Sant Llorenç de Morunys y compararlas con una variedad establecida de referencia. El objetivo de este estudio consiste en caracterizar la calidad físico-química i organoléptica de las variedades de manzanas cultivadas en Sant Llorenç de Morunys (Golden, Gala i Renoir) i contrastar-la con una variedad de referencia (Golden). Después de la realización de los análisis físico-químicos y sensoriales, efectivamente se han encontrado diferencias entre las variedades, sobretodo en cuanto a los parámetros de la densidad y la dureza que presentan valores más altos las manzanas de montaña que la establecida de referencia. Y en cuanto a los atributos sensoriales también se han encontrado diferencias y muy claras para la olor, la crujencia, el ruido, la firmeza, la dulzura y el sabor que son más altos en las manzanas de montaña que en la manzana de referencia. Se puede concluir que en su conjunto las variedades de manzana cultivadas en montaña en relación a la de referencia cultivada en zona de plana muestran una mayor calidad gustativa.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Agricultura::Horticultura
Apples--Varieties
Analisis sensorial
Poma
Poma de muntanya
Qualitat
Pomes -- Varietats
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters