Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/25822

Low power signaling in next-generation TWDM-PON;
Señalización a baja potencia en TWDM-PON;
Senyalització a baixa potència a TWDM-PON
Peso Estébanez, Patricia
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions; Gaudino, Roberto
Treball realitzat al Istituto Superiore Mario Boella (ISMB)
[ANGLÈS] Nowadays the demand for high transmission velocities brings the opportunity to deeply study the usage of optical networks, which present high bit rates moreover large distance budgets on the link. New standard on the Passive Optical Networks, NG-PON2, is on the standardization process. This standard increase both the bit rates on downstream and upstream communications, the number of users connected to one Central Office (CO) and provide the connection to a new user without stopping the active connections through a signalling signal we call Control signal. For the downstream transmissions, the CO is having the entire band for its use and so there is only need to use Time Division Multiplexing (TDM) to communicate with each user. On the other hand, for the upstream communications, the TDM is used as on the former standards, between the users, but the increase on the number of connected users is given by the use of the Wavelength Division Multiplexing technique (WDM) which compiles 4 central wavelengths, in which at least 16 users can be connected at each one, making a total amount of users equal or bigger than 64. For this reason this standard is also called TWDM-PON. The aim of this project is to study the compatibility between two signals transmitted simultaneously during an NG-PON2 upstream transmission. These two signals would be the Data signal from an already transmitting Optical Network Unit (ONU) and the Control signal from a new ONU that wants to establish a connection. These two signals might interfere on the point in which the Control signal falls into the Data signal creating a Crosstalk, the obstacle to solve. The compatibility study between these two signals has been done through an experimental demonstrator, performing the BER evaluation on both signals and the relative reciprocal penalties. The project started with another thesis focused on the Data branch, while this thesis is addressed on the Control branch. As a final achievement we are able to compare the results obtained from the two theses and come up with some conclusions about the functioning of the system under the proposed conditions.
[CASTELLÀ] Actualmente la demanda por altas velocidades de transmisión da la oportunidad de estudiar profundamente el uso de les redes ópticas, las cuales presentan altas velocidades así como transmisiones a largas distancias y pocas pérdidas. El nuevo estándar de las Passive Optical Networks (PON), NG-PON2, está en proceso de estandarización. Este estándar incrementa tanto las tasas de transmisión como el número de usuarios conectados al Optical Line Terminal (OLT) y permite la conexión de un nuevo usuario sin tener que bloquear las conexiones ya activas, a través de una señal de señalización que llamamos señal de Control. Para las transmisiones de bajada, la OLT utiliza Time Division Multiplexing (TDM) para comunicarse con cada usuario. Por otro lado, para las transmisiones de subida, TDM es usado como en los estándares anteriores entre los usuarios, pero el incremento en el número de usuarios conectados es gracias al uso de Wavelength Division Multiplexing (WDM) que agrupa 4 longitudes de onda centrales diferentes, en las cuales se pueden conectar hasta 16 usuarios a cada una, llegando a un número total de usuarios igual o mayor a 64. Por esta razón este estándar es también llamado TWDM-PON. El objetivo de este proyecto es estudiar la compatibilidad de dos señales transmitidas simultáneamente durante una transmisión NG-PON2 de subida. Estas dos señales son la de Datos de una Optical Network Unit (ONU) que ya está transmitiendo y la de Control de una nueva ONU que quiere establecer una conexión. Estas dos señales interferirán en el punto en que la señal de Control caiga en la banda de la señal de Datos, creando Crosstalk, que es el obstáculo a resolver. El estudio de compatibilidad entre estas dos señales ha estado elaborado a través de medidas experimentales, obteniendo la evaluación del Bit Error Rate (BER) en las dos señales y las correspondientes penalidades creadas recíprocamente. El proyecto fue iniciado con otra tesis focalizada en la rama de los Datos, mientras que esta tesis está dirigida a la rama de Control. Finalmente, somos capaces de comparar los resultados obtenidos de las dos tesis y establecer algunas conclusiones sobre el funcionamiento del sistema bajo las condiciones propuestas.
[CATALÀ] Actualment la demanda per altes velocitats de transmissió dóna l’oportunitat d’estudiar profundament l’ús de les xarxes òptiques, les quals presenten altes tasses de transmissió així com transmissions a llargues distàncies i poques pèrdues. El nou estàndard de les Passive Optical Networks (PON), NG-PON2, està en procés d’estandardització. Aquest estàndard incrementa tant les tasses de transmissió com el número d’usuaris connectats a l’Optical Line Terminal (OLT) i permet la connexió d’un nou usuari sense haver de bloquejar les connexions actives, a través d’un senyal de senyalització que anomenem senyal de Control. Per les transmissions de baixada, l’OLT utilitza Time Division Multiplexing (TDM) per comunicar-se amb cada usuari. D’altra banda, per les transmissions de pujada, TDM és usat com als estàndard anteriors, entre els usuaris, però l’increment en el nombre d’usuaris connectats és donat per l’ús de Wavelength Division Multiplexing (WDM) que agrupa 4 longituds d’ona centrals diferents, en les quals es poden connectar fins a 16 usuaris a cada una, arribant a un nombre d’usuaris total igual o major a 64. Per aquesta raó aquest estàndard és també anomenat TWDM-PON. L’objectiu d’aquest projecte és estudiar la compatibilitat de dos senyals transmesos simultàniament durant una transmissió NG-PON2 de pujada. Aquests dos senyals són el de Dades d’una ONU que ja està transmetent i la de Control d’una nova ONU que vol establir la connexió amb la OLT. Aquests dos senyals interferiran en el punt en què el senyal de Control caigui a la banda del senyal de Dades, creant Crosstalk, que és l’obstacle a resoldre. L’estudi de compatibilitat entre aquests dos senyals ha estat elaborat a través de mesures experimentals, obtenint la avaluació del Bit Error Rate (BER) en els dos senyals i les corresponents penalitats creades recíprocament. El projecte va ser iniciat amb una altra tesi focalitzada en la branca de les Dades, mentre que aquesta tesi està adreçada a la branca del Control. Finalment, som capaços de comparar els resultats obtinguts de les dues tesis i establir algunes conclusions sobre el funcionament del sistema sota les condicions proposades.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació::Telecomunicació òptica
Optical communications
TWDM-PON
NG-PON2
standardization
estandarización
Comunicacions òptiques
S'autoritza la difusió de l'obra mitjançant la llicència Creative Commons o similar 'Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada'
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem