Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/25701

Simulació del comportament elàstic de conduccions pneumàtiques i cablejat elèctric amb moviment relatiu entre els seus extrems. Aplicació al cas de vehicles ferroviaris.
Bondia Giménez, José María
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Mecànica; Altesa Cabanas, Jaume
Aquest projecte es basa en la necessitat per part de ALSTOM Transport de desenvolupar un mètode d’estudi per analitzar, prèviament al seu muntatge, la posició aproximada de diversos conjunts de peces, que degut als moviments propis d’un tren, en certes configuracions, els seus extrems es mouen relativament entre ells. La importància d’aquesta forma final resideix en que aquestes peces tenen restriccions definides pel fabricant, tals com radis mínims de curvatura, per al seu correcte funcionament. Les peces a estudiar són mànegues pneumàtiques que uneixen diferents parts d’un tren i conjunts elèctrics, formats per un tub corrugat amb cables elèctrics de mitjana tensió. Degut a la impossibilitat de dur a terme aquest estudi per a tots els conjunts d’aquesta índole presents als diferents trens, s’estudiaran dos casos particulars a partir dels quals se’n podrà extreure unes conclusions i unes pautes a seguir quan es vulguin estudiar la resta de conjunts. Els casos particulars que s’han estudiat son la mànega pneumàtica que uneix el bogie amb el vagó i el conjunt elèctric que connecta elèctricament vagons consecutius. El software emprat per a dur a terme l’estudi, per motius de llicències disponibles per part d’ALSTOM, ha estat CATIA V5R19, mitjançant les eines que ofereixen el seus mòduls mecànics i d’elements finits. Per altra banda, degut a la complexitat de les peces a estudiar, s’ha hagut de simplificar el model físic i idealitzar algunes de les característiques mecàniques dels diversos materials que composen els conjunts del projecte, en alguns casos, fins i tot, amb assaigs realitzats expressament per a aquesta caracterització. Gràcies a aquestes simplificacions s’ha aconseguit tenir un model que es pot simular en un espai de temps assumible i que dóna uns resultats coherents. Per acabar l’estudi experimental, aquest resultats s’han analitzat per a veure si compleixen les condicions que recomanen els proveïdors per al seu correcte ús. Finalment, s’ha realitzat un pressupost del projecte i una valoració del seu impacte mediambiental .
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria dels materials::Assaig de materials::Assaigs mecànics
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica::Disseny i construcció de vehicles::Ferrocarrils
Railroads – Electrification
Electric cables
Elasticity -- Computer simulation
Pneumatics -- Computer simulation
Ferrocarrils -- Electrificació
Cables elèctrics
Elasticitat -- Simulació per ordinador
Pneumàtica -- Simulació per ordinador
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem