Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/25374

Integració de la monitorització dels sistemes de telecomunicacions de la L9 del Metro de Barcelona
Tarrio Carulla, Eduard; Olivé Vernet, Carles
Gómez Montenegro, Carles; Hurtado Blasco, Albert
[ANGLÈS] This work is focused on defining and implementing a monitoring solution for telecommunication systems of the Barcelona Metro Line 9, operated by Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). The technological specificity of this infrastructure (as evidenced by the fact that the trains are "driver-less") makes that the monitoring and supervision of technical support systems become critical. The availability of TETRA digital radio network, data transmission systems, remote control of industrial equipment systems, etc., are essential for the operation of the metro service in Barcelona. TMB has a metro control center (CCM in catalan) that centralizes the operation of the suburban transport lines. One of the activities performed in CCM is the 24x7 monitoring of infrastructure and technology systems through the telecommunications technicians. The tool used for monitoring conventional lines (not L9) is BMC Impact Explorer. The L9 project supposed the arrival of new telecommunications systems, each one with its own management and monitoring tool. Currently, Telecommunications Technicians use native tools to control the states of systems in L9, which implies parallel monitoring of multiple screens. This may result in an increase of the response time in evaluating alarms and events and finally in underground service stops. To this point adds the strategy set by TMB so that conventional lines and automatic lines are operated similarly to a technical level. Finally, another aspect to consider is licensing and maintenance cost due to having two parallel monitoring solutions. The use of a single tool to monitor conventional and automatic lines would reduce spending in this area. Taking advantage of the synergies that arise, we have been decided to integrate communications systems L9 to BMC Impact Explorer tool, since it meets the operational requirements of the users and allows treating similarly all communication systems inside TMB while reducing maintenance costs on infrastructure. The aim of this project is to analyze the telecommunication systems in L9, equipment taking part of them and their particular monitoring managers, and propose an integrated solution based on BMC Impact Explorer tool.
[CATALÀ] Aquest treball té per objectiu la definició i la implementació de la solució de monitorització dels sistemes de telecomunicacions de la L9 del Metro de Barcelona que opera Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). L’especificitat a nivell tecnològic d’aquesta infraestructura (com demostra el fet que els trens siguin “driver-less”) converteix en aspectes crítics la monitorització i la supervisió tècnica dels sistemes de suport. La disponibilitat de ràdio digital TETRA, xarxes de transmissió de dades, sistemes de telecomandament remot d’equips industrials, etc, esdevé imprescindible per a l’explotació del servei de metro de Barcelona. TMB compta amb un centre de control de metro (CCM) que centralitza l’operació de les diverses línies de transport suburbà. Una de les activitats que es realitzen al CCM és la monitorització 24x7 de les infraestructures i sistemes tecnològics de metro a través dels Tècnics de Telecomunicacions. L’eina utilitzada per a la monitorització de les línies convencionals (no L9) és BMC Impact Explorer. El projecte constructiu de la L9 va suposar l’arribada de nous sistemes de telecomunicacions, cadascun d’ells amb eines pròpies de gestió i monitorització. Actualment els Tècnics de Telecomunicacions utilitzen les eines natives per controlar els estats dels sistemes de L9, la qual cosa suposa la supervisió paral·lela de múltiples pantalles. Aquest fet pot suposar l’increment dels temps de resposta davant d’alarmes i incidències i en última instància, aturades no desitjades del servei de metro. A l’anterior punt se suma l’estratègia marcada per TMB per tal que línies convencionals i línies automàtiques siguin operades de manera semblant a nivell tècnic. Finalment, un altre aspecte a tenir en compte són els costos de llicenciat i manteniment pel fet de tenir dues solucions paral·leles de monitorització. L’ús d’una única eina per a supervisar línies convencionals i automàtiques permetria reduir la despesa en aquest sentit. Aprofitant les sinèrgies que sorgeixen doncs, s’ha decidit integrar els sistemes de comunicacions de L9 a l’eina BMC Impact Explorer, ja que aquesta compleix els requeriments operatius dels usuaris, permet tractar de manera semblant tots els sistemes de comunicació de TMB i permet alhora reduir costos de manteniment en la infraestructura. L’objectiu d’aquest projecte és analitzar els sistemes de telecomunicació de la L9, els equips que els conformen i els seus gestors de monitorització i proposar una solució d’integració de les alarmes sobre l’eina BMC Impact Explorer.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica
Public transport
TMB
Metro
Monitorització
Gestió
Integració
L9
Transport public
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem