Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/40568

Anàlisi de la usabilitat web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Garcia Giménez, Joan Manel
Universitat Oberta de Catalunya
En el present treball farem un anàlisis complet de la usabilitat del lloc web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, tant des de el punt de vista heurístic com de l'ús en entorn real. Identificarem els punts forts i dèbils i, finalment, farem una proposta breu de millora i treball futur. Volem d'aquesta manera millorar l'experiència del ciutadà amb la institució i la qualitat de la seva relació.
In the present work we will do a complete usability analysis of the Education department, both heuristics and real environment; we will Identify strengths and weaknesses and finally, we offer a brief improvement and future work. Our ultimate goal is improve the citizen experience with the institution and the quality of their relationship.
En el presente trabajo haremos un análisis completo de la usabilidad del sitio web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, tanto desde el punto de vista heurístico como del uso en entorno real. Identificaremos los puntos fuertes y débiles y, por último, haremos una propuesta breve de mejora y trabajo futuro. Queremos de esta manera mejorar la experiencia del ciudadano con la institución y la calidad de su relación.
usabilitat
interacció persona-ordinador
usabilidad
usability
interacción persona-ordenador
human¿computer interaction
Human-computer interaction -- TFG
Interacció persona-ordinador -- TFG
Interacción persona-ordenador -- TFG
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem