Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/24832

Design of a convertible drone from the Rolling Spider;
Diseño de un dron convertible a partir del Rolling Spider;
Disseny d'un dron convertible a partir del Rolling Spider
Marí Marí, Marc
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions; Mathieu, Babel
[ANGLÈS] The Rolling Spider is Parrot's mini-quadcopter launched in summer 2014. Despite its very light design, this unmanned aerial vehicle has a great compactness and robustness and it has been mainly created for fun and model building fans. It is able to fly indoors and outdoors and it can be piloted via a smartphone or a tablet. Besides, it has an electronic embedded system working on Linux kernel and several sensors which aim at its stability during flight. Thus, the purpose of the project consists of taking the structure and the different command and estimation algorithms implemented in the Rolling Spider as a starting point and exploring the different design possibilities of a convertible UAV. This platforms combine the hovering capability of rotary-wing vehicles (helicopters) with the faster horizontal flight capability of fixed-wing vehicles (planes). In particular, we have intented to concentrate on the study of angle, speed and height estimation and of command variation in order to switch from one flight mode to the other, the main aspects which are considered in the project. This has contributed to highlight the physical and mechanical problems that the adaptation of Rolling Spider implies when trying to build a convertible UAV and it will be used as a basis to continue to study the different design options.
[CASTELLÀ] El Rolling Spider es un mini-quadrotor comercializado por la empresa francesa Parrot en verano de 2014. Se trata de un vehículo muy ligero, pero a la vez compacto y robusto, concebido principalmente para entretener y para los aficionados al modelismo, que pueden pilotarlo tanto en interior como en exterior a través de un smartphone o una tablet. Además, incorpora un sistema electrónico embarcado que funciona sobre núcleo Linux y varios sensores que garantizan su estabilidad en el aire. De este modo, el objetivo del proyecto consiste en tomar como punto de partida la estructura y los algoritmos de control automático y de estimación implementados en el Rolling Spider para explorar las distintas posibilidades de diseño de un dron convertible, es decir, que combine la capacidad de planear de los vehículos con alas giratorias (de tipo helicóptero) con la capacidad de vuelo horizontal más rápido de los vehículos de ala fija (de tipo avión). En concreto, hemos querido concentrarnos en el estudio de la estimación de ángulo, velocidad y altura en modo avión y de la modificación del piloto automático para poder pasar de un modo a otro. Estos son los aspectos principales que se tratan en el proyecto, que ha servido sobre todo para poner de manifiesto los problemas físicos y mecánicos principales que la adaptación del Rolling Spider implica para construir un dron convertible y sobre la base del cual se continuarán estudiando las diferentes alternativas de diseño.
[CATALÀ] El Rolling Spider és un mini-quadrotor llençat per l'empresa francesa Parrot a l'estiu de 2014. Es tracta d'un vehicle molt lleuger, però a la vegada compacte i robust, concebut principalment per a la diversió i per als aficionats al modelisme, que poden pilotar-lo tant a l'interior com a l'exterior mitjançant un smartphone o una tablet. A més, incorpora un sistema electrònic integrat que funciona sobre nucli Linux i varis sensors per garantir la seva estabilitat en vol. D'aquesta manera, l'objectiu del projecte consisteix a partir de l'estructura i de les tècniques de control automàtic i d'estimació implementades al Rolling Spider per explorar les diverses possibilitats de disseny d'un dron convertible, és a dir, que combini la capacitat de planejar dels vehicles amb ales giratòries (de tipus helicòpter) amb la capacitat de vol horitzontal més ràpid dels vehicles d'ala fixa (de tipus avió). En concret, hem volgut concentrar-nos en l'estudi de l'estimació d'angle, velocitat i altitud en mode avió i de la modificació dels controls per poder passar d'un mode a l'altre. Aquests són els aspectes principals que són tractats al projecte, que ha servit sobretot per posar de manifest els problemes físics i mecànics principals que l'adaptació del Rolling Spider implica per arribar a un dron convertible i sobre la base del qual es continuaran estudiant les diverses alternatives de disseny.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació::Processament del senyal
Àrees temàtiques de la UPC::Aeronàutica i espai
Drone aircraft
convertible
speed
height
velocidad
altura
Aeronàutica
Automàtica
Control automàtic
Estimació
Processament digital del senyal
Robòtica
Sistemes integrats
Avions no tripulats
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem