Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/24810

Reurbanització de la Plaça Blanes al municipi del Prat de Llobregat
Moreno Amorós, Gustavo
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori; Villares Junyent, Míriam; Pinós Alseda, Josep
El present projecte correspon a l’execució de les obres d’urbanització de la Plaça de Blanes comprés entre els carrers de Lleida, de Catalunya, de Cáceres i la carretera de la Bunyola. Dins de l’àmbit del projecte s’inclou l’actual plaça de Blanes, el carrer d’Enric Morera, comprés entre els carrers de Lleida i de Catalunya, el Jardí de Garrovillas, la plaça del Mercat i el tram del carrer de Cadaqués comprés entre els carrers d’Enric Morera i de Cáceres, i la vorera sud-oest del carrer de Càceres. La superfície total d’actuació del projecte és de 8.125,01 m2. L’espai en forma d’ela està creuat pels carrers de Cadaqués i d’Enric Morera, dividint-lo en les tres places abans esmentades, la plaça de Blanes, la plaça del Mercat, que constitueixen l’àmbit principal i el Jardí de Garrovillas. La seva topografia es força plana. El punt més alt a la cota 4.27 el trobem al Jardí de Garrovillas i el punt més baix en l’extrem oest de la plaça de Blanes es a la cota 3.78. Les seves característiques principals són les següents: - Carrer de Lleida: situat al sud-est de la plaça de Blanes, és una de les vies principals del Prat de Llobregat. És un carrer de 16 metres d’amplada amb voreres laterals de 3 metres, de vorada granítica i paviment de panot, té arbrat a les dues bandes situat cada 5 metres. La calçada central de 10 metres d’amplada i paviment d’asfalt. Té doble sentit de circulació. És un carrer de trànsit intens, amb circulació de transport públic. Presenta doble línia d’aparcament situat als dos cantons de la calçada. La il·luminació a base de bàculs d’acer galvanitzat, està disposada a tressillo cada 16 metres. - Carrer de Catalunya: carrer paral·lel al carrer Lleida, és un carrer de trànsit moderat amb una amplada total de 7,50 metres, les seves voreres de poc més d’1 metre d’amplada són de vorada granítica i paviment de panot. La calçada central d’asfalt és de 5,50 metres d’amplada , té sentit de circulació únic amb una banda d’aparcament al cantó dret. No disposa d’ arbrat i la il·luminació és en façana. - Carrer de la Bunyola: carrer de direcció est-oest, de tràfic més intens que el carrer de Catalunya. L’amplada total del carrer és de 13,50 metres. La secció es asimètrica, doncs la vorera sud és més ample que la del cantó nord, 4 metres i 2,50 metres respectivament. Es a la vorera més ample on trobem la línia d’arbrat. Té banda d’aparcament als dos cantons. La il·luminació és amb columnes. Els materials emprats són les vorades de granit i el paviment de panot per les voreres i l’asfalt a la calçada.- Carrer d’Enric Morera: carrer que creua l’espai transversalment en direcció nord-oest sud-est que separa la plaça de Blanes de la plaça del Mercat. Carrer de trànsit mínim amb aparcament en línia en un cantó i en bateria al canto oposat en la plaça del mercat. L’amplada és variable. En aquest primer tram té una amplada de calçada de 11,50 metres, a l’alçada de la plaça Garrovillas és de 6,00 metres d’amplada doncs desapareix l’aparcament en bateria. Els materials com en els altres casos són les vorades de granit el panot i l’asfalt. - Carrer de Cadaqués: carrer de 10 metres d’amplada total, voreres de 1,50 metres i calçada de 7 metres, es perpendicular al carrer d’Enric Morera. I es perllonga des del carrer de Càceres fins a la carretera de la Bunyola. Separa la plaça de Garrovillas i la plaça del Mercat. Té dues línies d’aparcament fins arribar a la plaça de Garrovillas on desapareix la del cantó nord-oest. Els materials són els mateixos que els esmentats anteriorment. - Plaça de Blanes: espai definit pels carrers de Lleida, Cadaqués, d’Enric Morera, i de la carretera de la Bunyola. Espai de perímetre pavimentat on es disposa l’arbrat de diferents espècies, el mobiliari urbà i la il·luminació. En l’extrem est trobem un parterre circular envoltat per un banc i una font amb un estany també de forma circular. L’espai central de la plaça es de sauló, i està lliure d’arbrat i de mobiliari urbà. Tants sols un joc infantil en l’extrem nord. - Plaça del Mercat: espai envoltat pels carrers de Cadaqués, Lleida i Enric Morera. Es de característiques similars a la plaça de Blanes, presenta un perímetre pavimentat que recull el mobiliari urbà, l’arbrat i l’enllumenat. En un extrem de l’espai trobem un recinte de sauló amb els jocs infantils, i en el cantó oposat una pista. Entre els dos es disposa l’accés al mercat. - Plaça de Garrovillas: espai situat enter els carrer de Cadaqués, d’Enric Morera i de Catalunya. Es un espai continu de formigó i de panot, on es disposa un conjunt de set parterres de 4 metres per 2 metres d’ample, amb plantació arbustiva, al voltant de la qual es disposen els bancs i les papereres.L’objectiu és el de donar a l’espai una imatge de conjunt a partir d’una intervenció unitària. El projecte d’urbanització vol renovar la ordenació actual del conjunt, millorar el paisatge urbà d’aquest entorn, controlant el tràfic rodat, potenciant les zones de vianants i peatonalitzant totalment alguns trams dels carrers que el creuen,com es el cas del carrer d’Enric Morera, entre el carrer de Lleida i Cadaqués i el propi carrer de Cadaqués, en el tram que va des del carrer d’Enric Morera i el carrer de Càceres. El tràfic rodat queda limitat als vehicles dels veïns i d’emergència, eliminant-se totalment les zones d’aparcament, i prioritzant l’espai per a ús dels vianants. Cal dir també que es dóna compliment al codi d’accessibilitat millorant tots aquells punts que no facilitaven l’accés de persones amb minusvalies físiques.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil
Àrees temàtiques de la UPC::Urbanisme
City planning
Urbanisme
Places -- Catalunya -- Prat de Llobregat
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem