Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/24678

Funcions del cap d’obra d’edificació de l’illa de potència en una Central Termosolar
Fort Vela, Jordi
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques II; Portales i Pons, Agustí
El treball està composat per tres parts diferenciades: En la primera s’explica què és una Central Termosolar, les tipologies que existeixen i el seu funcionament. En la segona es realitza l’anàlisi executiu des del punt de vista del cap d’obra d’edificació de l’illa de potència. Comencem descrivint el que és i el funcionament de la central termosolar, així com totes les parts que la formen, indicant la inversió necessària per la seva construcció. Seguim amb l’estructura empresarial necessària per a que es pugui dur a terme la construcció, des del director de projecte fins al cap d’obra, passant per tots els departaments corresponents. A continuació es realitza una explicació més detallada del que és l’illa de potència i les parts que la formen per entendre l’abast de les funcions del cap d’obra, així com els procediments empresarials que s’han de seguir per a que la construcció de la planta sigui ordenada i coordinada entre totes les parts implicades. Ja un cop exposat el que és i el funcionament d’una central termosolar, s’entra en l’anàlisi de les funcions realitzades pel cap d’obra d’edificació de l’illa de potència, en la que es detallen les tasques realitzades i que són responsabilitat d’aquesta figura. S’inicia analitzant el control econòmic realitzat durant l’execució de l’obra, analitzant primer de forma global la construcció de l’illa de potència per entrar més al detall en cada sistema que el forma. L’estudi es realitza mitjançant la producció realitzada mensualment, de forma que es controli l’edificació per paquets i capítols a analitzar per arribar a treure conclusions del com i el perquè de les variacions que es produeixen, on es pot veure mitjançant figures i taules. Un cop vist l’anàlisi econòmic s’entra en el control de l’execució a peu d’obra, el qual, pel gran volum que implica, el projecte es centra en els quatre primers mesos de construcció de l’illa de potència, en el qual es poden veure varis elements construïts amb les fites, problemes i solucions aportades. És en aquest punt on s’exposa i analitza les funcions realitzades pel cap d’obra envers els diferents departaments implicats en la construcció, les comunicacions, reunions i relacions personals entre totes les parts: control de qualitat, medi ambient, planificació, control econòmic, oficina tècnica i seguretat i higiene. Finalitzo el Projecte Final de Carrera (PFC) amb les conclusions que se’n extreuen sobre l’anàlisi de les funcions realitzades per la figura de cap d’obra d’edificació de l’illa de potència. Per completar el PFC s’adjunten tres annexos: En el primer s’inclou el projecte bàsic sobre el que s’ha construït la central, amb el contracte la documentació que fa referència específicament a la construcció. En segon lloc s’adjunta la documentació que fa referència al projecte executiu, en el qual s’inclou documentació executiva generada durant l’obra i en la qual ha format part el cap d’obra en edificació. I finalment s’adjunten informes de seguiment d’obra realitzats pel cap d’obra durant els primers quatre mesos.
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Gestió d’obres
Building--Superintendence
Solar thermal energy
Construcció -- Direcció d'obres
Centrals solars
Energia tèrmica solar -- Instal·lació
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem