Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/39821

Proposta per a la mobilitat en transport públic : MoveOnApp
Bonnín Sansó, Juan José
Universitat Oberta de Catalunya
This paper wants to show a solution for mobility in public transport. Nowadays, the high number of mobile devices with wireless geolocation and Internet data connection has become commonly used tools, as well as partial solutions to facilitate public transport focused on one means of transport (Bus, Underground ...). We collect information from public transport (means of transport, routes, schedules, fare information ...) and adapt it to different users (residents, visitors, public service staff ...). MoveOnApp is the solution adapting its user interface: finding nearby stops, planning a route, knowing schedules or real time service (connecting to the available services), or showing the route of the line. The system could incorporate new cities and regions, or new means of transport with updating service; at first we offered information of public transport from Palma (Majorca Island, Spain): moveOn Palma.
Aquest treball vol mostrar una solució per a la mobilitat en transport públic. Actualment els dispositius mòbils amb geolocalització i connexió a dades s'han convertit en eines d'ús comú, així com aplicacions per facilitar l'ús del transport públic, centrades en un mitjà concret (bus, metro, etc.). Volem reunir la informació dels diferents mitjans de transport públic (tipus de transport, rutes, horaris, informació tarifària, ...) i adaptar-la a les necessitats dels diferents usuaris (residents, visitants, personal dels diferents serveis, etc.). MoveOnApp dóna resposta adaptant la seva interfície a l'usuari: trobar les aturades properes, planificar una ruta, conèixer els horaris teòrics o reals (amb connexió als serveis disponibles), o mostrar la ruta d'una línia. El sistema permetrà incorporar noves localitats i ampliacions del territori o nous mitjans de transport mitjançant actualitzacions. Inicialment oferim informació del transport públic de Palma de Mallorca: MoveOn Palma.
Este proyecto pretende mostrar una solución para la movilidad en transporte. Actualmente los dispositivos móviles con geolocalización y conexión de datos se han convertido en herramientas de uso común, así como las aplicaciones para facilitar la utilización de transporte público, centradas en un medio concreto (bus, metro, etc.). Queremos reunir la información de los diferentes medios de transporte público (tipo de transporte, rutas, horarios, información de tarifas, ...) y adaptarla a las necesidades de los diferentes usuarios (residentes, visitantes, personal de los diferentes servicios, etc.). MoveOnApp da respuesta adaptando su interfaz al tipo de usuario: hallar las paradas próximas, planificar una ruta, conocer los horarios programados o en tiempo real (con conexión a los diferentes servicios disponibles), o mostrar la ruta de una línea. El sistema permitirá incorporar nuevas localidades y ampliaciones del territorio o nuevos medios de transporte mediante actualizaciones. Inicialmente ofrecemos la información del transporte público de Palma de Mallorca: MoveOn Palma.
mobile applications
aplicacions mòbils
aplicaciones móviles
Android
Android
Android
HTML5
HTML5
HTML5
transport públic
transporte público
public transport
Application software -- Development -- TFC
Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFC
Software de aplicación -- Desarrollo -- TFC
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem