Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/24548

Proyecto de riego por goteo de 10 ha de frutales en el municipio de Sant Boi de Llobregat
García Bamala, Angel
Iranzo Iranzo, Fco. Jose
The NGO "Desos opció solidària" is trying to create a social organisation based on the Pla d´en Mas´ farming potential, a piece of land located in Sant Boi de Llobregat (Barcelona). This project´s objective is to plant fruit trees and to installe drip irrigation in this property, actually being just a really degraded piece of land. Its extention is 28 ha from which 10 ha will be dedicated to plant fruit trees. Attending the internal and external conditions, the varieties planted will be: peach-trees, apricot-trees, cherry-trees and kaki-trees. A different productive process is elaborated for each type, so the goal to find out about the land´s total needs. The agronomic and hydraulic design optimises the pipes sizing. The main pipes are made of PVC and they´ll be installed underground. The pipes containing the drips emmitters are made of PEBD and will provide the needed water to the point source drip emmitters with a flow of 4l/h. Regarding the electric circuit design, there are four main lines to feed the water pump and the lights in the stall. Finally, with the details for the initial investment required and the cash flow during the project development, the profitability was studied through a economical dynamic analysis.
La ONG "Desos opció solidària" pretén organitzar una empresa social en base al potencial agrícola-comercial que té el Pla d'en Mas, una finca localitzada en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). La proposta té com a objecte la transformació a regadiu d'una finca mitjançant la plantació de fruiters i la instal·lació d' una infraestructura de reg per degoteig. Actualment la finca està en desús i altament degradada. Compta amb un total de 28 ha, de les quals aproximadament 10 ha es dedicaran a la producció fructícola i són objecte d'aquestprojecte. Es plantaran diferents varietats de presseguer, cirerer, albercoc i caqui atenent als condicionants interns i externs. S'ha elaborat el procés productiu per les diferents varietats amb l'objectiu de conèixer les necessitats de la explotació. Es realitza el disseny agronòmic i hidràulic per optimitzar el dimensionament de les canonades. Les principals seran de PVC i aniran enterrades . Els laterals seran de PEBD i subministraran l'aigua necessària als emissors autocompensants de 4l/h. S'ha dissenyat la instal·lació elèctrica per atendre a la demanda de la bomba i l'enllumenat de la caseta de reg. Finalment, amb les dades de la inversió inicial a realitzar i els fluxos de caixa durant els anys de vida del projecte, s'ha estudiat la rendibilitat econòmica mitjançant una anàlisi econòmica dinàmica.
La ONG "Desos opció solidària" pretende organizar una empresa social en base al potencial agrícola-comercial que tiene el Pla d'en Mas, una finca localizada en el término municipal de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). La propuesta tiene como objeto la transformación a regadío de una finca mediante la plantación de frutales y la instalación de una red de riego por goteo. Actualmente la finca está improductiva y altamente degradada. Cuenta con un total de 28 ha de las cuales aproximadamente 10 ha se dedicarán a la producción frutícola y son objeto del presente proyecto. Se plantarán diferentes variedades de melocotonero, albaricoque, cerezo y caqui atendiendo a los condicionantes internos y externos. Se ha elaborado un proceso productivo para las diferentes variedades con el fin de conocer las necesidades de la explotación. Se realiza el diseño agronómico e hidráulico para optimizar el dimensionamiento de las tuberías. Las principales serán de PVC e irán enterradas. Los laterales serán de PEBD y suministrarán el agua necesaria a los goteros autocompensantes de 4l/h. Se ha diseñado la instalación eléctrica para atender la demanda del equipo de bombeo y alumbrado interior de la caseta de riego. Finalmente, con los datos de la inversión inicial a realizar y los flujos de caja durante los años de vida del proyecto, se ha estudiado la rentabilidad económica mediante un análisis económico dinámico.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Agricultura::Fructicultura
Trickle irrigation
Projecte
Reg
Goteig
Fruiters
Regatge per degoteig
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem