Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/24172

Projecte d’urbanització del vial d’accés al futur institut d’educació secundària de Cervelló al polígon el Grab, t.m. de Cervelló
Montes Sánchez, David
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori; Villares Junyent, Míriam
A principis de l’any 1971 la Comisión Provincial de Urbanismo va aprovar el Pla Parcial de la Zona Industrial del Sector “Grab”. El Ple de l’Ajuntament de Cervelló, en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 1988 va aprovar inicialment el Pla Especial de Reforma Interior del Sector GRAB d'aquest terme municipal. Es va aprovar definitivament per acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió de 27/11/1991, publicat en el DOGC de 14/02/1992. A partir del requeriments dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya indicant la necessitat de dotar als terrenys situats al Nord del Sector GRAB, d’espais destinats a aparcament i de gir de vehicles particulars i autobusos que accedeixin al futur IES, es va procedir a reordenar la parcel·la qualificada d’equipament públic mitjançant un Modificació de les previsions del Pla General d’Ordenació, transformant els terreny abans qualificats d’equipament públic en vials, sistema hidrològic i, també, en equipament públic. Aquesta divisió de la parcel·la en diferents qualificacions coincidents amb les assignades a la “Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana al solar destinat a la construcció del futur Institut d’Ensenyament Secundari”, va motivar posteriorment la redacció del “Projecte de parcel·lació del solar destinat a l’IES a Cervelló”, segregant la parcel·la en diferent finques, entre les quals hi figurava una destinada a vial públic per accedir al solar del futur IES. Aquest vial és el que desenvolupa aquest projecte. A causa de que el nou vial ha d’enllaçar amb el vial existent ubicat a l’extrem Nord del Sector GRAB de Cervelló, el projecte també contempla les operacions de millora i unió amb el vials preexistents i , per tant, el seu àmbit d’actuació envaeix una part del Sector GRAB Industrial.En data d’abril de 2008 els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Cervelló van redactar el “Projecte de parcel·lació dels solar destinat a l’IES a Cervelló”, el qual va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 6 de maig de 2008. L’objecte d’aquest projecte era segregar en varies parcel·les independents una parcel·la de propietat municipal destinada a la construcció del futur Institut d’Ensenyament Secundari, per tal d’ajustar-la a l’ordenació de la “Modificació puntual del Pla General d’Ordenació urbana al sector destinat a la construcció del futur Institut d’Ensenyament Secundari”El present projecte té per objecte definir detalladament les obres necessàries per a l’execució del nou vial d’accés a l’IES a Cervelló, definint totes aquelles unitats d’obra i detalls que siguin necessaris per a fer-la més entenedora. El present projecte inclou els següents documents: Memòria, Plànols Plec de Condicions i Pressupost, els quals són necessaris per a definir completament les obres que es preveuen realitzar.
Àrees temàtiques de la UPC::Urbanisme
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil
City planning
Urbanisme -- Cervelló
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem