Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/241422

La llibertat condicional a Catalunya
Capdevila i Capdevila, Manel; Ferrer Puig, Marta; Blanch Serentill, Marta; Framis Ferrer, Berta; Coloma González, Aina-Itziar; Dominguez Reig, Gerard; Comas López, Núria; Cañamares Sanz, Alexia; Garrigós Bou, Albert; Boldú Pedro, Ariadna
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
La recerca analitza quines són les claus actuals de l’ús dela LCa Catalunya. Per fer-ho, primer de tot explica quina és la realitat de les polítiques criminals i d’execució penal practicades a Catalunya i a Espanya i les compara amb altres realitats europees. Els resultats d’aquesta primera part fonamenten la conveniència de fer augmentar de manera significativa la seva aplicació i com aquest augment repercutiria positivament en la millora de les taxes de reincidència, en el desistiment del delicte i en la reinserció social de les persones encarcerades. En la segona part de l’estudi s’analitza el perfil de les persones que arriben a la LC però també de les que no hi arriben, tot i complir algunes de les condicions objectives per fer-ho. De l’estudi d’aquests perfils s’analitzen les similituds i diferències en les característiques dels penats i es fan propostes de millora en la classificació de grau penitenciari i la possibilitat de progressió sense que augmenti el risc teòric de reincidència ni el de recursos a assignar, tot i que sí resulti necessari pensar i fer-ne una redistribució dels actualment existents. La tercera part de l’estudi es dedica a analitzar els obstacles que té l’Administració per poder fer propostes de millora per augmentar la seva implementació. Entre les dificultats analitzades es comenten: el model d’aplicació espanyol sobre la LC, la satisfacció de la responsabilitat civil, els estrangers que es troben en situació administrativa irregular a Espanya, els retards en la concessió dels permisos ordinaris i les progressions de grau i el seguiment i control de la LC. L’estudi ha fet servir metodologies quantitatives i qualitatives simultàniament. La informació obtinguda es triangula i s’assenyalen aquells punts on el consens és més global i aquells punts més controvertits on els resultats no permeten extreure’n conclusions fefaents. En la part quantitativa s’han analitzat utilitzant diferents tècniques estadístiques 3.340 casos que es trobaven l’any 2012 en LC, 3r grau i 2n grau. En la part qualitativa, s’ha fet anàlisi de casos, entrevistes en profunditat, grups focals, tècnica Delphi i recull bibliogràfic i de legislació comparada. La recerca acaba proposant 23 propostes de millora agrupades en 6 blocs d’intervenció.
La investigación analiza cuáles son las claves actuales del uso de la libertad condicional (LC) en Cataluña. Para hacerlo, primero explica cuáles son las realidades de las políticas criminales y de ejecución penal practicadas en Cataluña y España y las compara con otras realidades europeas. Los resultados de esta primera parte fundamentan la conveniencia de aumentar de manera significativa su aplicación y cómo este aumento repercutiría positivamente en la mejora de las tasas de reincidencia, en el desistimiento del delito y en la reinserción social de las personas encarceladas. En la segunda parte del estudio se analiza el perfil de las personas que llegan a LC, pero también de las que no llegan, a pesar de cumplir algunas de las condiciones objetivas para hacerlo. Del estudio de estos perfiles se analizan las similitudes y diferencias en las características de los penados y se hacen propuestas de mejora en la clasificación de grado penitenciario y la posibilidad de progresión sin que aumente el riesgo teórico de reincidencia ni el de recursos a asignar, aunque sí hacer una redistribución de los actualmente existentes. La tercera parte del estudio analiza los obstáculos que tiene la Administración para poder hacer propuestas de mejora para aumentar la aplicación de la LC. Entre las dificultades analizadas se comentan: el modelo de aplicación español sobre la LC, la satisfacción de la responsabilidad civil, los extranjeros que se encuentran en situación administrativa irregular en España, los retrasos en la concesión de los permisos ordinarios y las progresiones de grado y el seguimiento y control de la LC. El estudio ha utilizado metodologías cuantitativas y cualitativas simultáneamente. La información obtenida se triangula y se señalan aquellos puntos donde el consenso es más global y aquellos puntos más controvertidos donde los resultados no permiten extraer conclusiones fehacientes. En la parte cuantitativa se han analizado 3.340 casos que se encontraban en 2012 en LC, 3 º grado y 2 º grado utilizando diferentes técnicas estadísticas. En la parte cualitativa, se han hecho análisis de casos, entrevistas en profundidad, grupos focales, técnica Delphi y recopilación bibliográfica y de legislación comparada. La investigación termina proponiendo 23 propuestas de mejora agrupadas en 6 bloques de intervención.
In 2012, the Catalan Prison Service and the Centre for Legal Studies and Specialized Training (CEJFE) identified the need of studying in depth the application of conditional release (CR) in Catalonia. The aim is to find out how CR is being currently managed and to describe the best way of extending its application to all the prisoners who meet the objective and subjective conditions provided for the Spanish legal framework. The aim of extending the application of conditional release in Catalonia is based on two motives: on one hand –taking into account international recommendations and the results of empirical research– to encourage the possibilities for rehabilitation provided by the prison sentence, promoting the prisoner’s reintegration into society through a period of supervision in the community. And on the other hand, to reduce the high cost of imprisonment if it is not necessary, even more in times of economical crisis. In this research, we will explain the arguments that are set out for the promotion of conditional release, grouped in 3 parts: 1) arguments related to penal and penitentiary policy, 2) economic arguments, and 3) arguments related to criminological efficacy. The methodology of the study is based on triangulating the information to compare what was expected (theoretical base, laws, previous studies), what has been observed (quantitative and qualitative results of the research) and what has been explained (experts’ arguments, opinions of professionals working in the field). Therefore, the methodology combines quantitative and qualitative techniques and analyses which are adjusted as far as possible to the aims pursued at each moment. All the research long, we give results and conclusions concerning the prisoners’ profile and their classification, the delays in the concession of inmate’s privileges (permissions for living the prison, open regime, etc.), and the Prison Service difficulties or troubles (such prison transfers of inmates, excess of bureaucracy, bad management of the Individualised Treatment Programme (ITP), difficulties in the satisfaction of the civil liability, lack of treatment programmes in open custody, etc.) Finally, the research specifies 23 proposals for extending the application of CR in Catalonia, set out in 6 areas focused on the following aims: A) To strengthen the rehabilitating character of conditional release; B) To implement a mixed model in the application of conditional release; C) To graduate the answers to no-compliances of the CR conditions; D) To improve the drafting and application of the ITP; E) To promote changes in some habits of work of the professionals implied; and F) To promote a change in the social perception of conditional release.
2014
343 - Dret penal. Delictes
Empresonament -- Alternatives -- Catalunya
Presons
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
315 p.
Documento de trabajo
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
llibertat_condicional_catalunya_sc109614_cat.pdf 2.624 MB PDF

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

Capdevila i Capdevila, Manel; Ferrer Puig, Marta; Blanch Serentill, Marta; Framis Ferrer, Berta; Coloma González, Aina-Itziar; Dominguez Reig, Gerard; Comas López, Núria; Cañamares Sanz, Alexia; Garrigós Bou, Albert; Boldú Pedro, Ariadna
Capdevila Capdevila, Manel; Blanch Serentill, Marta; Ferrer Puig, Marta; Andrés Pueyo, Antonio; Framis Ferrer, Berta; Comas López, Núria; Garrigós Bou, Albert; Boldú Pedro, Ariadna; Batlle Manonelles, Ares; Mora Encinas, Judit
Capdevila Capdevila, Manel; Blanch Serentill, Marta; Ferrer Puig, Marta; Andrés Pueyo, Antonio; Framis Ferrer, Berta; Comas López, Núria; Garrigós Bou, Albert; Boldú Pedro, Ariadna; Batlle Manonelles, Ares; Mora Encinas, Judit
Capdevila Capdevila, Manel; Blanch Serentill, Marta; Ferrer Puig, Marta; Andrés Pueyo, Antonio; Framis Ferrer, Berta; Comas López, Núria; Garrigós Bou, Albert; Boldú Pedro, Ariadna; Batlle Manonelles, Ares; Mora Encinas, Judit
Capdevila Capdevila, Manel; Ferrer Puig, Marta; Blanch Serentill, Marta; Framis Ferrer, Berta; Garrigós Bou, Albert; Comas López, Núria