To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2445/58646

Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea = Jurisprudència ambiental de la Unió Europea
Cardesa Salzmann, Antonio
Universitat de Barcelona
[spa] 1. Introducción. 2. Interpretación jurisprudencial del alcance del principio de quien contamina paga en materia de responsabilidad medioambiental. 2.1. Hechos. 2.2. Cuestiones prejudiciales. 2.3. El alcance del principio de quien contamina paga en relación con la responsabilidad medioambiental. A. La aplicación de la Directiva 2004/35/CE en el tiempo. B. El alcance del principio de quien contamina paga en el artículo 174 TCE. C. El alcance del principio de quien contamina paga de conformidad con la Directiva 2004/35/CE: su ámbito de aplicación material. D. Las modalidades de adopción de medidas reparadoras de conformidad con la Directiva 2004/35/CE. D.1. Sobre la modificación sustancial de medidas reparadoras previamente adoptadas cuya ejecución ha sido comenzada o acabada. D.2. Sobre la evaluación de los costes y beneficios de la modificación sustantiva de las medidas de reparación. E. Condiciones para la supeditación del ejercicio del derecho de los operadores a los que se dirigen las medidas reparadoras a utilizar sus tierras a condición de que ejecuten los trabajos que se les exigen.
[cat] 1. Introducció. 2. Interpretació jurisprudencial de l'abast del principi de qui contamina paga en matèria de responsabilitat mediambiental. 2.1. Fets. 2.2. Qüestions prejudicials. 2.3. L'abast del principi de qui contamina paga en relació amb la responsabilitat mediambiental. A. L’aplicació de la Directiva 2004/35/CE en el temps. B. L’abast del principi de qui contamina paga en l'article 174 TCE. C. L'abast del principi de qui contamina paga segons la Directiva 2004/35/CE: l'àmbit d'aplicació material. D. Les modalitats d'adopció de mesures reparadores d'acord amb la Directiva 2004/35/CE. D.1. Sobre la modificació substancial de mesures reparadores prèviament adoptades l'execució de la qual s'ha començat o acabat. D.2. Sobre l'avaluació dels costos i dels beneficis de la modificació substantiva de les mesures de reparació. E. Condicions per supeditar l'exercici del dret dels operadors als quals es dirigeixen les mesures reparadores a utilitzar les seves terres amb la condició que executin els treballs que se'ls exigeixen.
Dret ambiental internacional
Responsabilitat per danys al medi ambient
Jurisprudència
Països de la Unió Europea
International environmental law
Liability for environmental damages
Jurisprudence
European Union countries
cc-by-nc-nd (c) Cardesa Salzmann, Antonio, 2010
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es
Article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Centre d'Estudis de Dret Ambiental
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Valera Barros, Alexandra; López Guillermo, Armando; Cardesa Salzmann, Antonio; Climent, Fina; González Barca, Eva; Mercadal, Santiago; Espinosa, Iñigo; Novelli, Silvana; Briones, Javier; Mate, José L.; Salamero, Olga; Sancho, Juan M.; Arenillas, Leonor; Serrano, Sergi; Erill, Nadina; Martínez, Daniel; Castillo, Paola; Rovira, Jordina; Martínez, Antonio; Campo Güerri, Elias; Colomo Saperas, Lluís
Valera Barros, Alexandra; López Guillermo, Armando; Cardesa Salzmann, Antonio; Climent, Fina; González Barca, Eva; Mercadal, Santiago; Espinosa, Iñigo; Novelli, Silvana; Briones, Javier; Mate, José L.; Salamero, Olga; Sancho, Juan M.; Arenillas, Leonor; Serrano, Sergi; Erill, Nadina; Martínez, Daniel; Castillo, Paola; Rovira, Jordina; Martínez, Antonio; Campo Güerri, Elias; Colomo Saperas, Lluís
 

Coordination

 

Supporters