Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/22636

Segmentació de Neuroimatge amb FreeSurfer;
Neuroimage segmentation with FreeSurfer;
Segmentación de Neuroimagen con FreeSurfer
Cervantes Martín, Esteve
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions; Casas Pla, Josep Ramon
The first target of this 12cr TFG is the introduction of freesurfer software and ADNI database in the GPI servers, generating internal documentation and reproducing segmentation problems reported in [1]. Second, the project should aim at producing an initial hands on experience of contributing a software module to improve the segmentation in freesurfer. [1] J. Pegueroles Monllau, "Estudi de l?atròfia cerebral en la malaltia de l?Alzheimer", TFG Telecom BCN, Feb. 2014
[ANGLÈS] Alzheimer’s disease is a pathology that increasingly affects the population due to increased longevity. The study of the disease in preclinical stages is expected to allow treatments that will be more effective than the existing ones. This project contributes with a tool to approach this issue from a technological point of view, related with the neuroimaging processing. One of the most common technical problems in the use of neuroimaging for Alzheimer is focused in the automatic segmentation and the subsequent measurement of the cortical thickness from MRI (magnetic resonance imaging). At the present time, this automatic segmentation is not perfect, and as the segmentation task requires an important amount of human resources (hours of qualified technician) for monitoring and correcting the results, it clearly needs to be improved. The specific contribution of this project is the work environtment of one of the most used segmentation programs: the Freesurfer program developed in the Harvard University. Work has been done in the open source software and source code platforms and database adquisition. Besides, an introduction in the image treatment has been done and the internal documentation needed for subsequent projects has been generated. This has contributed a complete, functional and documented environtment to the GPI for the neuroimaging study based in the Freesurfer program. This project leaves an open path to the GPI to continue in the research for a cure for Alzheimer’s disease in the context of the existing collaboration with the Laboratori d’Alzheimer of the memory unit from Hospital Sant Pau i de la Santa Creu of Barcelona.
[CASTELLÀ] La enfermedad del Alzheimer es una patología que cada vez afecta más a las poblaciones debido al incremento dela longevidad. Se prevé que el estudio de la enfermedad en fases preclínicas permita tratamientos más eficaces que los actuales. Este proyecto contribuye con una herramienta para abordar esta problemática desde un punto de vista tecnológico, relacionado con el procesamiento de neuroimagen. Uno de los problemas técnicos más habituales en el uso de neuroimagen para el Alzheimer se centra en la segmentación automática y la posterior medición del grosor cortical a partir de imágenes de resonancia magnética. Esta segmentción automática, actualmente, no es perfecta, y como la tarea de segmentación requiere una cantidad importante de recursos humanos (horas de técnico cualificado) para la supervisión y corrección del resultado, es evidente que tiene que mejorarse. La contribución específica de este trabajo es el entorno de trabajo de uno de los programas usados de manera más extendida para la segmentación: el programa Freesurfer desarrollado en la Universidad de Harvard. Se ha trabajado en la plataforma de código fuente de software libre y adquisición de bases de datos. Además, se ha realizado una introducción en el tratamiento de la imagen y se ha generado la documentación interna necesaria para proyectos posteriores. Esto ha aportado al GPI un entorno completo, funcional y documentado para el estudio de neuroimagen basado en el programa FreeSurfer. Este proyecto deja un camino abierto al GPI para continuar en la búsqueda de la cura de la enfermedad del Alzheimer en el contexto de la colaboración existente con el Laboratori d’Alzheimer de la unidad de memoria del Hospital Sant Pau i de la Santa Creu de Barcelona.
[CATALÀ] La Malaltia de l’Alzheimer és un patologia que cada cop afecta més a les poblacions amb l'increment de longevitat. Es preveu que l’estudi de la malaltia en fases precliníques permeti tractaments més eficaços que els actuals. Aquest projecte contribueix amb una eina per abordar aquesta problemàtica des d'un punt de vista tecnològic relacionat el processament de neuroimatge. Un dels problemes tècnics més habituals en neuroimatge per Alzheimer es centra en la segmentació automàtica i posterior mesura del gruix cortical a partir d’imatges de ressonància magnètica. Aquesta segmentació automàtica, actualment, no és perfecta, i com que la tasca de segmentació requereix una quantitat important de recursos humans (hores de tècnic qualificat) per a la supervisió i correcció del resultat, és evident que s’ha de millorar. La contribució específica d'aquest treball és l'entorn de treball d'un dels programes emprats de manera més estesa per a la segmentació: el programa FreeSurfer desenvolupat a la Universitat de Harvard. S’ha treballat en la plataforma de codi font de software lliure i adquisició de bases de dades. A més, s’ha fet una introducció en el tractament de la imatge i s’ha generat la documentació interna necessària per projectes posteriors. Això, ha aportat al GPI un entorn complet, funcional i documentat per a l’estudi de neuroimatge basat en el programa FreeSurfer. Aquest projecte deixa un camí obert al GPI per tal de continuar en la recerca de la cura de la malaltia de l’Alzheimer en el context de la col·laboració existent amb el Laboratori d'Alzheimer de la unitat de memòria de l’Hospital Sant Pau i de la Santa Creu de Barcelona.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria biomèdica::Electrònica biomèdica
Biomedical engineering
FreeSurfer
Neuroimage
Alzheimer
Cortical surface segmentation
FreeSurfer
Neuroimagen
Alzheimer
Segmentación de superfície cortical
Imatges -- Processament
Medicina -- Informàtica
Medicina -- Processament de dades
Enginyeria biomèdica
S'autoritza la difusió de l'obra mitjançant la llicència Creative Commons o similar 'Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada'
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem