Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/238516

La descoberta del Jo. Programa individualitzat per a la incorporació social PINS
Burillo Ballonga, Eva
L’autoconsciència, la motivació, la empatia, el control emocional i les habilitats socials són cinc de les eines que configuren l’autoconeixement, sent aquest últim l’instrument bàsic per enfrontar-se al repte que suposa viure, des dels paràmetres de la Intel·ligències Emocional. De fet, l’autoconeixement és la clau del comportament per tal d’arribar a l’èxit. Èxit entès com a benestar i qualitat de vida. La importància que ha tingut incidir en aquest col·lectiu amb aquest tipus de praxis recau sobre els recorreguts vitals que les persones amb problemes de drogodependències han viscut, i sobretot, la manera en què els han viscut. Per aquest motiu, aquest projecte és un recurs concret que ha donat resposta a algunes de les necessitats detectades i ha proposat una línia de treball pedagògicament innovadora centrada en la persona; mantenint l’esperit de la flexibilitat i concreció a través del treball personal i grupal. Amb aquest projecte s’ha mostrat la importància del camp de l’educació emocional per a persones amb algun tipus de drogodependència, essent la primera part d’un programa per a la incorporació social que aborda una nova dimensió de treball en les Comunitats Terapèutiques.
Self-awareness, motivation, empathy, emotional regulation and social skills are five skills that make up the self-knowledge, the latter being the basic skill to confront the challenge of living since the parameters of the Emotional Intelligence. In fact, self-knowledge is the key of the behaviour in order to reach success. Success understood as welfare and quality of life. The importance that has had an impact on this group with such practice falls on the vital itineraries that people with addiction problems have lived, and especially the way in which they have lived those situations. For this reason, this particular project is a resource that has responded to some of the needs detected and has proposed a pedagogically innovative line of work, focusing on the individual; keeping the spirit of flexibility and precision through individual and group work. This project has shown the importance of a field of emotional education for people with some kind of drug addiction, being the first part of a program for social inclusion, addressing a new dimension of work in therapeutic communities.
2014-07-24
Autoconeixement
Intel·ligència emocional
Drogoaddictes
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
208 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés
         

Full text files in this document

Files Size Format
TFGBurilloBallongaEva1314.pdf 14.53 MB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters