To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/21744

Aplicacions de “FRFA” (Formigó Reforçat amb Fibres d’Acer) amb funció estructural a obres d’edificació: estudi d’aplicació, a tensions normals, en forjats sandvitx bidireccionals
Navarro Aroca, Damián
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de la Construcció; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Estructures a l'Arquitectura; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques I; Garcia Carrera, David; Payola Lahoz, Jordi
Els formigons amb fibres s’han fet servir per a diverses aplicacions que es podrien denominar menors, principalment en paviments i formigons projectats. No obstant, als darrers anys s’està desenvolupant l’ús del formigó reforçat amb fibres d’acer per aplicacions amb funció estructural, ja sigui per a elements prefabricats com per a elements formigonats “in situ”. Donat els grans avantatges que suposa que l’acer de reforç estigui barrejat amb el formigó, que com principal factor té la simplificació de la seva posta en obra, fa recomanable aprofundir en aquest camp d’investigació per tal de desenvolupar sistemes constructius, tipologies estructurals i mètodes de càlcul que facin més fàcil l’aplicació de FRFA en elements estructurals amb arguments suficients (competitivitat, seguretat, posta en obra...) cara als projectistes, constructors i promotors. En obres d’edificació, en aquesta línia, hi ha dos clars exemples de l’aplicació del HRFA per a forjats resolts amb llosa massissa per a llums de fins a 8,00 m. Els quals presenten uns clars avantatges respecte a la llosa de formigó armat convencional. El mercat de l’edificació tendeix a aconseguir estructures cada cop amb les llums més grans per tal de donar més flexibilitat als espais, difícilment assumible amb tipologies de forjat de llosa massissa. Per la qual cosa, per tal que l’aplicació del HRFA en forjats d’edificació pugui ser una alternativa real al formigó amb armadura passiva convencional, es fa necessari estudiar altres tipologies de forjat on el FRFA sigui aplicable per aconseguir un rang de llums superior als 8,00 m. Aquest treball estudia la viabilitat d’aplicar el FRFA a la tipologia de forjat Sandvitx, ja que representa un forjat més lleuger i millora l’aprofitament del material. L’estudi es centrarà en les tensions normals produïdes per els esforços flectors, ja que son els determinants per al dimensionat de la secció i la resistència del material. Es fa la comparació dels resultats de les capacitats resistents de les seccions en regim elàstic i regim plàstic tant de llosa massissa com forjat sandvitx.
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Elements constructius d'edificis::Elements estructurals d'edificis
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Materials de construcció::Formigó
Reinforced concrete construction -- Testing
Strength of materials
Construcció en formigó armat -- Proves
Resistencia de materials
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters