Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: http://hdl.handle.net/2072/232702

InserQual: una eina per a la millora de la qualitat en l'acompanyament a la inserció laboral
InserOual: Una herramienta para la mejora de la calidad en el acompañamiento a la inserción laboral;
InserQual: A tool to improve the quality of support in labour insertion
Sesé Taubmann, Ana
InserQual és un protocol nascut al tercer sector que garanteix a les entitats la quali tat del procés d'acompanyament a la inserció laboral. Les enlitats ques' hi dediquen acostumen a treballara partir de l' ilinerari lineal class ic,queconsidera la inserciócom un procés lineal i ordenat que va de I' atur a I'ocupació. InserQual reformula aquest itinerari aportant la imatge de la rotonda. Aquesta aporta a I' itinerari un valor afegitde fl ex ibilitat i adequació a les necessitats de cada usuari/aria. LnserQual és, perlant, unaeina útil i propera, específica per a entitats dedicades a la inserció laboral de persones amb dificultats i que aporta un seguit d' actuacions molt concretes, pero flexibles, que permeten als professionals millorar en la seva intervenció del dia a dia.
InserQual es un protocolo nacido en el tercer sector que garantiza a las entidades la calidad del proceso de acompañamiento a la inserción laboral. Las entidades que a él se dedican acostumbran a trabajar a partir del itinerario lineal clásico, que considera la inserción como LIII procesolineal y ordenado que va del paro a la ocupación. InserQual reformula este itinerario aportando la imagen de la rotonda.Ésta aporta al itinerario un valor aíiadido de flexibilidad y adecuación a las necesidades de cada usuario/a. InserQual es, por consiguiente, una herramienta útil y cercana, específica para entidades dedicadas a la inserción laboral de persol/as con dificultades y que aporra una serie de actuaciones muy concreta s, pero fl exibles, que permiten a los prof esionales mej orar en suinterverción del día a día.
InserQual is a protocal ari sing from the third sector that gllaramees to companieshe qualiry of the sllpporr process during labour insertion. EI/tities workil/g il/ the field usual/y work on the cla ssic lin ear patlt ,which cOl/siders insertion to be a lineal; arder/y proceS.I· leading from I.rnemp/oyment to employment. InserQual Itas ref ormu/ated this path to presem an image in the round. This pro vides the path with tite added vall/e of flexibiliry and adaptatiol/ /O the I/ eeds of each use!: InserQual, therefore, is a useful /001 on hand, special/y f or entities workil/g in /ab ollr insertiol/ f or people with difficulties, al/d which provides a series of very specific, but flexib/e, acti vities which enable professionals to improve tlt eir dai/y intervention work.
01-04-2009
36 - Benestar i problemes socials.Treball social. Ajuda social. Vivenda. Assegurances
Inserció laboral
Qualitat
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
12 p.
Article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés
         

Text complet d'aquest document

Fitxers Mida Format Descripció
165619-241340-1-PB.pdf 4.176 MB PDF Versió català
180752-242360-1-PB.pdf 4.428 MB PDF Versió castellà

Mostra el registre complet del document