To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/21451

Projecte executiu d’instal lacions per a un Pavelló Poliesportiu destinat a l’esport de gel
Miralles i Broto, Lluís
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques II; Hernanz Hernanz, Justo
El “Projecte executiu d’instal·lacions per a un Pavelló Poliesportiu destinat a l’esport de gel” és un Projecte de Final de Grau. Consisteix en la creació de les instal·lacions bàsiques per a l’ús i funcionalitat finals de l’edifici, i permet la comparació de les prestacions energètiques dels models presentats segons les tendències constructives. La climatització d’un dels models, el representat en el projecte, s’ha projectat utilitzant energia renovable de recuperació. L’objectiu és dotar completament l’edifici d’instal·lacions, utilitzar energies renovables, tenir en compte el medi ambient, utilitzar sistemes d’estalvi energètic i proposar un sistema constructiu per a una pista de gel permanent i interior. A l’hora de decidir les instal·lacions que es realitzaran, és important entendre el tipus d’edifici i la seva finalitat, ja que no és el mateix un edifici destinat a ús residencial que un destinat a l’esport, terciari, com és el nostre cas. El pavelló disposa d’una sola planta i està compost per dos grans volums de geometria rectangular i amb diferents alçades. El volum més gran conté la superfície destinada a la pràctica d’esport de gel i graderia, mentre que el volum més petit conté, entre d’altres espais, els vestíbuls i vestuaris. Aquestes dues superfícies formen part d’un conjunt de tres grans espais que constitueixen el complex del pavelló del “Vell Congost”. L’estudi del tercer cos no es realitzarà, i per tant no interfereix en la projecció de les instal·lacions dels altres volums. Al voltant del complex no existeixen edificacions limítrofes, facilitant el traçat de les instal·lacions amb molta més llibertat. La finalitat de l’edifici és oferir una pista de gel coberta destinada als amants dels esports de gel i hivern, per tal que puguin fer un ús de les seves instal·lacions de la forma més còmoda i accessible. El projecte requereix les següents instal·lacions: Instal·lació de fontaneria: L’ús de l’aigua en el nostre dia a dia és el reflex d’una societat benestant i acomodada. El seu dispendi és un fet, per la qual cosa cada any que passa es considera un bé més preuat. D’una banda, les necessitats del dia a dia fa que en consumim cada vegada més; d’una altra, prenem poques mesures per a disminuir-ne el consum i fomentar la seva reutilització. La instal·lació d’aigua freda pretén donar a conèixer com podem estalviar aigua, mitjançant reutilització, aplicant les normes del CTE, SH4 i SH5, per calcular les instal·lacions. Es donarà servei d’aigua freda, provinent de la xarxa municipal, als rentamans, dutxes, fonts i aixetes de totes les estances que ho requereixen mitjançant una distribució lineal. S’inclouen mesures d’estalvi de consum anotades en la memòria d’aquest apartat. Instal·lació d’aigua calenta sanitària: Es redueix la repercussió mediambiental mitjançant la utilització de recuperadors de calor per a la formació d’aigua calenta sanitària. El sistema utilitzat consisteix en dos circuits: en primer lloc, un circuit hidràulic recuperador de calor; en segon lloc, un circuit acumulador que dóna servei als punts de consum. El circuit d’aigua calenta està en moviment permanent gràcies a la connexió amb el circuit de recirculació, que manté la temperatura a ambdós extrems de la línia constant. Instal·lació d’evacuació: De la mà del DB-HS5 del CTE, es projectarà una instal·lació separativa d’aigües fecals procedents dels inodors, rentamans i dutxes, i una instal·lació d’aigües pluvials de recollida de les cobertes. L’avantatge és facilitar els dos tipus d’evacuació publica, millorant així la seva recollida cap a les xarxes generals. Instal·lació de climatització: S’utilitzaran tres sistemes independents a partir de tres màquines climatitzadores de tractament de l’aire. Es climatitzaran tots els espais destinats a vestuaris, vestíbuls i, a causa del seu control de temperatura i humitat, la pista de gel. Cada vestuari disposa de fals sostre, on es col·locarà un fan-coil connectat a un termòstat individual. El càlcul d’aquesta instal·lació s’ha efectuat mitjançant un programa informàtic on s’introdueixen totes les dades constructives necessàries. Es mostrarà el càlcul de les necessitats, així com la potència calorífica que és possible aprofitar. Instal·lació elèctrica: La instal·lació elèctrica ha estat representada en gran part tal com és a la realitat. Per raó de les modificacions per adaptar el projecte, s’han recalculat els valors necessaris perquè la instal·lació s’interpreti de manera senzilla i clara, prestant atenció a possibles falliments per sobretensions o mal dimensionament. Instal·lació de telecomunicacions: Es dissenya la infraestructura que comprendrà la recepció de sistemes de radio i televisió terrestre i per satèl·lit, l’accés al servei de telefonia i al servei de telecomunicacions de banda ampla operativa a la zona, tot plegat sustentat per una infraestructura de canalitzacions adequada que permeti suportar els diferents serveis de telecomunicacions presents i futurs. Instal·lació de contra incendis: Aquesta instal·lació és l'encarregada de detectar fum als espais i estances, així com a les sales tècniques, mitjançant detectors iònics. També s'instal·len polsadors, extintors, sirenes i una xarxa de BIES per actuar en cas d'incendi. El sistema de detecció es realitza mitjançant domòtica. Al vestíbul, més concretament a la zona de consergeria es col·loca una central microprocessada que, en cas d’incendi, avisa del lloc del foc. La informació des del detector fins al Led es realitza mitjançant un cablejat de coure que transporta informació. A aquest cablejat també s’hi connecten els polsadors i les sirenes, les quals s’accionen mitjançant activadors. Totes les instal·lacions estan desenvolupades a la memòria, on també s’adjunten definicions i elements, annexos de càlculs i material gràfic, així com un estat d'amidaments que descriu les partides necessàries per a l’execució del projecte. En darrer terme, s’exposen les conclusions obtingudes un cop finalitzat el projecte.
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Instal·lacions i acondicionament d'edificis
Building fittings
Sports facilities
Edificis -- Instal·lacions
Pavellons esportius -- Instal·lacions
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters