Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/16241

Mobile Phone Use among Market Traders at Fairs in Rural Peru
Barrantes, Roxana; Fernández-Ardèvol, Mireia
We characterize market traders at two rural fairs in Puno, Peru, based on quantitative and qualitative data gathered in 2008, to gain insight into types of traders and the information needs that influence the degree to which they use mobile phones to make decisions regarding which weekly fairs to attend. Using variables such as origin, type of goods sold, means of transportation to the market, and reliance on networks, we identify traders as full-time traders, part-time traders, or subsistence traders, that is, people trading solely to survive. We find that when traders are already familiar with the technology, regularly rely on endogenous networks to make decisions, and have more to lose from failing to trade (e.g., those selling perishable goods), they are more likely to use mobile phones to decide where to sell.
Caracteritzem els comerciants del mercat en dues fires rurals a Puno, Perú, en base a les dades quantitatives i qualitatives obtingudes el 2008, per aprofundir en els tipus dels comerciants i les necessitats d'informació que influeixen en el grau en què s'utilitzen els telèfons mòbils per prendre decisions respecte a què setmanal per assistir a fires. Ús de variables com ara l'origen, el tipus de productes venuts, els mitjans de transport en el mercat, i la dependència de les xarxes, s'identifiquen els comerciants com comerciants de temps complet, a temps parcial, els comerciants o comerciants de subsistència, és a dir, les persones comercien exclusivament per sobreviure. Trobem que quan els comerciants ja estan familiaritzats amb la tecnologia, regularment depenen de xarxes endògenes per prendre decisions, i tenen més a perdre si no amb el comerç (per exemple, aquells que venen béns peribles), són més propensos a utilitzar els telèfons mòbils per decidir on per vendre.
Caracterizamos los comerciantes del mercado en dos ferias rurales en Puno, Perú, en base a los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos en 2008, para profundizar en los tipos de los comerciantes y las necesidades de información que influyen en el grado en que se utilizan los teléfonos móviles para tomar decisiones con respecto a qué semanal para asistir a ferias. Uso de variables tales como el origen, el tipo de productos vendidos, los medios de transporte en el mercado, y la dependencia de las redes, se identifican los comerciantes como comerciantes de tiempo completo, a tiempo parcial, los comerciantes o comerciantes de subsistencia, es decir, las personas comercian exclusivamente para sobrevivir. Encontramos que cuando los comerciantes ya están familiarizados con la tecnología, regularmente dependen de redes endógenas para tomar decisiones, y tienen más que perder en su defecto con el comercio (por ejemplo, aquellos que venden bienes perecederos), son más propensos a utilizar los teléfonos móviles para decidir dónde para vender.
15-05-2014
Mobile telephony, rural development, weekly fairs, market traders, Puno (Peru)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Article
Information Technologies & International Development (ITID) Journal
         

Mostrar el registro completo del ítem