Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/31141

El uso de las herramientas digitales 2.0 en la educación primaria en Barcelona
Teberosky, Ana; Coromina Cabeceran, Júlia; Barberà Gregori, Elena
La intenció del present estudi es esbrinar si el propòsit institucional d'integrar les TICs i desenvolupar les competències digitals entre l'alumnat s'assoleix a l'escola primària, si la formació del professorat es suficient per aquests objectius i si l'ús està integrat en el procés d'ensenyament i aprenentatge. També volem saber si a la pràctica les TICs queden relegades només a un nivell individual, deixant en segon pla l'ús col·lectiu dins l'aula amb l'alumnat, i l'ús queda restringit sobre tot a la consulta i no incorpora la producció de material digital.Per tant, el nostre objectiu és conèixer el grau d'utilització de les TICs, en particular les que donen pas i fomenten la cultura participativa (eines 2.0) del professorat de Primària, el tipus d'ús i el coneixement sobre l'alumnat destinatari de l'aprenentatge. Per tal d'obtenir una descripció de la utilització d'aquest col·lectiu de les TICs s'ha creat un qüestionari que intentarà respondre als nostres objectius.
La intención del presente estudio es descubrir si el propósito institucional de integrar las TICs y desarrollar las competencias digitales entre el alumnado se adquiere en la escuela primaria, si la formación del profesorado es suficiente para estos objetivos i si el uso está integrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También queremos saber si a la práctica las TICs quedan relegadas solo a un nivel individual, dejando en segundo plano el uso colectivo dentro del aula con el alumnado, i el uso queda restringido sobre todo a la consulta i no incorpora la producción de material digital. Por lo tanto, nuestro objetivo es conocer el grado de utilización de las TICs, en particular las que dan paso y fomentan la cultura participativa (herramientas 2.0) del profesorado de Primaria, el tipo de uso i el conocimiento sobre el alumnado destinatario del aprendizaje. Para obtener una descripción de la utilización por parte de este colectivo de las TICs se ha creado un cuestionario que intentará responder a nuestros objetivos.
The objective of this research is to find out if the institutional purpose to integrated the ITCs and develop the digital knowledge by the students is acquired in the primary school, if the learning process of the professors is enough and if this use is integrated in the teaching and learning process.
Competancias digitales, educación primaria, redes de comunicación, formación de profesores
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
External research report
Universitat de Barcelona
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados