Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/12661

L'estudi de les normes d'ús des de l'Anàlisi Crítica del Discurs
Pujolar Cos, Joan
Peer-reviewed
La "tria de llengua" en el parlar està consideratcom un dels aspectes clau dins el procés que anomenem de "normalitzaciólingüistica" del català. És untema que preocupa de forma marcada a un conjunt prou ampli de gent, des de sociolingüistes i planificadors, fins a activistes de grupsnacionalistes diversos, col.lectius de caire cultural i recreatiu,etc. Però també afecta fins i tot moltes altres persones que en solem dir"del carrer" i que potser no se senten necessàriament implicades en les polítiquesde catalanització. El fet d'haver de decidirquina llengua parlar en multitud de situacions, d'haver de justificar davant d'un mateix i delsaltres les pròpies opcions, és un fet quotidiàen molts de sectors de lapoblació catalana, especialment a l'àrea barcelonina.
La "elección de lengua" en el hablar está considerado como uno de los aspectos clave dentro del proceso que llamamos de "normalización lingüística" del catalán. Es un tema que preocupa de forma marcada a un conjunto suficientemente amplio de la gente, desde los sociolingüistas y planificadores, hasta a activistas de grupos nacionalistas diversos, colectivos de tipo cultural y recreativo, etc. Pero también afecta incluso muchas otras personas que acostumbramos a llamar ¿pueblo llano¿ y que puede que no se sientan necesariamente implicadas en las políticas de catalanización. El hecho de tener que decidir qué lengua hablar en multitud de situaciones, de tener que justificar ante uno mismo y de otros, las propias opciones, es un hecho cotidiano en muchos sectores de la población catalana, especialmente en el área de Barcelona.
The "choice of language" while talking is considered a key element in the process we call "of linguistic normalization" of the Catalan. It is problem which worries a considerable amount of people, like sociolinguistics and planners, activists of nationalist groups, etc. And also affects the current people.
Sociolingüística
Català
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Article
         

Mostrar el registro completo del ítem