Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10609/20601

Cultures familiars, mitjans digitals i joves. Restriccions explícites i implícites en la reproducció de l'avantatge generalitzat
Martínez Sanmartí, Roger; Cussó Parcerisas, Irene Maria
La irrupció dels mitjans digitals està generant en les famílies amb adolescents noves formes d'estar junts i de relacionar-se amb l'exterior, que són viscuts sovint amb ansietat per part dels pares. Per estudiar les normes que tant els pares com els seus fills estan generant per regular-les, i com aquestes regulacions es relacionen amb la reproducció de l'avantatge i el desavantatge generalitzat, es proposa superar l'orientació restringida dels riscos i oportunitats i fixar-se en canvi en la manera comles cultures i identitats familiars generen equilibris particulars en les tensions normatives del treball, el consum i l'autenticitat. Mitjançant una recerca empírica qualitativa amb 23 famílies de dos centres d'educació secundària de l'àrea metropolitana de Barcelona, es constata que enlloc de buscar com normes o estils parentals concrets es relacionen amb diferents posicions socials, és preferible analitzar com les diferents cultures i identitats familiars regulen l'adquisició d'autonomia per part dels fills. Aspectes com la familiaritat i reflexivitat vers la tecnologia, l'establiment de rutines i horaris familiars o els contextos relacionals esdevenen així claus per entendre la reproducció de l'avantatge generalitzat. Aquests elements permeten contextualitzar dinàmicament la complexa combinació de les regulacions implícites i explícites en el procés de maduració dels fills.
The emergence of digital media is enabling, in families with teenagers, new ways of being together and interacting with the exterior, which are often experienced with anxiety by parents. To understand the rules that parents and their children produce to regulate them, and how these regulations relate to the reproduction of generalised advantage and disadvantage, the narrow orientation of the risks and opportunitiesapproach can be widened in order to pay attention to the way family cultures and family identities generate specific balances between the normative tensions of work, consumption and authenticity.The analysis of a qualitative empirical research with 23 families of two secondary schools in the Barcelona Metropolitan Region shows that rather than looking at how specific rules or parenting styles relate to different social positions, it is preferable to analyze how different family cultures and family identities regulate young people's acquisition of autonomy. By doing so, aspects such as the familiarity with, and reflexivity towards technology; family routines and schedules; or the specific relationalcontexts, emerge as fundamental to understand the reproduction of generalised advantage. These elements allow to dynamically contextualize the complex combination of implicit and explicit regulations in young people¿s process of maturation.
La irrupción de los medios digitales está generando en las familias con adolescentesnuevas formas de estar juntos y de relacionarse con el exterior, que a menudo son vividas con ansiedad por parte de los padres. Para estudiar las normas que están generando padres e hijos para regularlas, y cómo estas regulaciones se relacionan con la reproducción de la ventaja y la desventaja generalizada, se propone superar laorientación restringida de los riesgos y oportunidades y fijarse en la forma cómo lasculturas e identidades familiares generan equilibrios particulares en las tensionesnormativas del trabajo, el consumo y la autenticidad. Mediante una investigación empírica cualitativa con 23 familias de dos centros deeducación secundaria del área metropolitana de Barcelona, se constata que en lugar de buscar cómo normas o estilos parentales concretos se relacionan con diferentes posiciones sociales, es preferible analizar cómo las diferentes culturas e identidades familiares regulan la adquisición de autonomía por parte de los hijos. Aspectos comola familiaridad y reflexividad hacia la tecnología, el establecimiento de rutinas yhorarios familiares o los contextos relacionales emergen así como fundamentales para entender la reproducción de la ventaja generalizada. Estos elementos permiten contextualizar dinámicamente la compleja combinación de las regulaciones implícitas y explícitas en el proceso de maduración de los hijos.
15-05-2014
mitjans digitals
joves
desigualtats
socialització
família
Digital media
family
socialization
young people
inequality
medios digitales
jóvenes
desigualdades
socialización
família
NO
Article
IN3 - UOC
         

Mostra el registre complet del document