To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/8481

Open Educational Resources: an opportunity for virtual learning institutions
Córcoles Briongos, César; Megías Jiménez, David; Minguillón Alfonso, Julià; Ferran Ferrer, Núria; Valverde, Llorenç
The Universitat Oberta de Catalunya (UOC, Open University of Catalonia) is involved inseveral research projects and educational activities related to the use of Open Educational Resources (OER). Some of the discussed issues in the concept of OER are research issues which are being tackled in two EC projects (OLCOS and SELF). Besides the research part, the UOC aims at developing a virtual centre for analysing and promoting the concept of OERin Europe in the sector of Higher and Further Education. The objectives are to makeinformation and learning services available to provide university management staff,eLearning support centres, faculty and learners with practical information required to create, share and re-use such interoperable digital content, tools and licensing schemes. In the realisation of these objectives, the main activities are the following: to provide organisationaland individual e-learning end-users with orientation; to develop perspectives and useful recommendations in the form of a medium-term Roadmap 2010 for OER in Higher and Further Education in Europe; to offer practical information and support services about how to create, share and re-use open educational content by means of tutorials, guidelines, best practices, and specimen of exemplary open e-learning content; to establish a larger group ofcommitted experts throughout Europe and other continents who not only share theirexpertise but also steer networking, workshops, and clustering efforts; and to foster and support a community of practice in open e-learning content know-how and experiences.
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC, Universitat Oberta de Catalunya) està involucrada en diversos projectes d'investigació i activitats educatives relacionades amb l'ús dels recursos educatius oberts (OER). Alguns dels temes tractats en el concepte de OER són els temes de recerca que s'estan abordant en dos projectes de la CE (OLCOS i SELF). A més de la part de recerca, la UOC té com a objectiu desenvolupar un centre virtual per a l'anàlisi i la promoció del concepte dels OER a Europa en el sector de l'Educació Superior. Els objectius són facilitar l'accés a la informació i els serveis d'aprenentatge disponibles per proporcionar al personal de gestió universitària, els centres de suport d'e-learning, professors i alumnes la informació pràctica necessària per a crear, compartir i reutilitzar aquests continguts interoperables en format digital, eines i esquemes de llicències. En la realització d'aquests objectius, les activitats principals són les següents: proporcionar a l'organització i usuaris finals de l'e-learning l'orientació, el desenvolupament de perspectives i recomanacions útils en la forma d'un pla de treball 2010 a mitjà termini per als OER en l'Educació Superior a Europa, per a oferir informació pràctica i serveis de suport sobre com crear, compartir i reutilitzar continguts educatius per mitjà de tutorials, guies, millors pràctiques, i la mostra d'exemplars de continguts d'e-learning, establir un grup més gran d'experts compromesos a tot Europa i d¿altres continents no només per a compartir els seus coneixements, sinó també per dirigir els esforços de xarxes, tallers, i l'agrupació, i per fomentar i donar suport a una comunitat de pràctica de continguts d'e-learning, coneixements i experiències.
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC, Universitat Oberta de Catalunya) está involucrada en varios proyectos de investigación y actividades educativas relacionadas con el uso de los recursos educativos abiertos (OER). Algunos de los temas tratados en el concepto de OER son los temas de investigación que se están abordando en dos proyectos de la CE (OLCOS y SELF). Además de la parte de investigación, la UOC tiene como objetivo desarrollar un centro virtual para el análisis y la promoción del concepto de los OER en Europa en el sector de la Educación Superior. Los objetivos son facilitar el acceso a la información y los servicios de aprendizaje disponibles para proporcionarlos al personal de gestión universitaria, los centros de apoyo de e-learning, profesores y alumnos con información práctica necesaria para crear, compartir y reutilizar estos contenidos interoperables en formato digital, herramientas y esquemas de licencias. En la realización de estos objetivos, las actividades principales son las siguientes: proporcionar a la organización y usuarios finales del e-learning la orientación, el desarrollo de perspectivas y recomendaciones útiles en la forma de un plan de trabajo 2010 a medio plazo para los OER en la Educación Superior en Europa, para ofrecer información práctica y servicios de apoyo acerca de cómo crear, compartir y reutilizar contenidos educativos por medio de tutoriales, guías, mejores prácticas, y la muestra de ejemplares de contenidos de e-learning, establecer un grupo más grande de expertos comprometidos en toda Europa y otros continentes no sólo para compartir sus conocimientos, sino también para dirigir los esfuerzos de redes, talleres, y la agrupación, y para fomentar y apoyar una comunidad de práctica de contenidos de e-learning, conocimientos y experiencias.
2014-05-15
OER
Recursos educatius en obert
Recursos educativos en abierto
Open Educational Resources
Open access
Computer Network Resources
Accés obert
Recursos electrònics en xarxa
Acceso libre
Recursos en Internet
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Conference lecture
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Lamb, Brian; Minguillón Alfonso, Julià; Córcoles Briongos, César
Megías Jiménez, David; Minguillón Alfonso, Julià; Herrera Joancomartí, Jordi
Minguillón Alfonso, Julià; Herrera Joancomartí, Jordi; Megías Jiménez, David
Ferran Ferrer, Núria; Mor Pera, Enric; Minguillón Alfonso, Julià
Ferran Ferrer, Núria; Casadesús Brugués, Jaume; Krakowska, Monika; Minguillón Alfonso, Julià
 

Coordination

 

Supporters