Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/1665

A methodological approach to identify teacher's ICT competencies in online learning environments in Higher Education
Espasa Roca, Anna; Guasch Pascual, Teresa; Álvarez Valdivia, Ibis
Distance school and university education. EDUS; Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center
Aquest article pretén descriure el procés metodològic d'identificació i mesurament de les competències TIC dels professors i com a formadors en les TIC en un entorn d'aprenentatge en línia en l'Educació Superior portat a terme en el marc del Projecte Europeu Elene-TLC.La revisió de la recerca en les competències en línia del professor demostra que, en primer lloc, el mètode més utilitzat per a identificar aquestes competències és el focus group. En segon lloc, la tècnica Delphi és la tècnica més utilitzada per reunir el consens d'experts sobre quines són les competències principals per al professor en línia entre els que s'indiquen.La proposta metodològica descrita en aquest document consisteix en la creació de 7 grups de discussió en línia, l'objectiu dels quals era identificar les competències formatives dels professors en línia i les dels professos en línia. La llista de competències obtingudes posteriorment es va oferir als experts europeus que participaven en l'aplicació de la tècnica Delphi. A aquests experts se'ls va demanar que ordenessin les competències d'acord amb el seu grau d'importància.Els resultats mostren que els grups de discussió en línia i el mètode Delphi són les metodologies apropiades per a identificar les competències TIC dels professors universitaris en els entorns d'aprenentatge en línia.
Este artículo pretende describir el proceso metodológico de identificación y medición de las competencias TIC de los profesores y como formadores en las TIC en un entorno de aprendizaje en línea en la Educación Superior llevado a cabo en el marco del Proyecto Europeo Elene-TLC.La revisión de la investigación sobre las competencias en línea del profesor demuestra que, en primer lugar, el método más frecuentemente utilizado para identificar estas competencias es el focus group. En segundo lugar, la técnica Delphi es la técnica más utilizada para reunir el consenso de expertos sobre cuáles son las competencias principales para el maestro en línea entre los que se indican.La propuesta metodológica descrita en este documento consiste en la creación de 7 grupos de discusión en línea, cuyo objetivo fue identificar las competencias formativas de los profesores en línea y las de los profesores en línea. La lista de competencias obtenidas posteriormente se ofreció a los expertos europeos que participaban en la aplicación de la técnica Delphi. A estos expertos se les pidió que ordenaran las competencias de acuerdo con su grado de importancia.Los resultados muestran que los grupos de discusión en línea y el método Delphi son las metodologías apropiadas para identificar las competencias TIC de los profesores universitarios en los entornos de aprendizaje en línea.
This paper aims to describe the methodological process of identifying and measuring the teacher's and the teacher trainer's ICT competencies in an online learning environment in Higher Education undertaken within the framework of the European Project Elene-TLC.Reviewing the research on the online teacher's competencies demonstrates that, firstly, the method that is most frequently utilized to identify these competencies is the focus group. Secondly, the Delphi technique is the most frequently used technique to gather experts' consensus on which are the top competencies for the online teacher among the ones identified. The methodological proposal described in this paper consists in the creation of 7 online focus groups whose objective was to identify the online teacher trainer's competencies and those of the online teacher. The list of competencies obtained thus was subsequently given to the European experts participating in the application of the Delphi technique. These experts were asked to order the competencies according to their degree of importance. Results show that online focus group and Delphi method are appropriate methodologies to identify ICT university teachers' competences in online learning environments.
15-05-2014
teacher competencies
teacher training
higher education
virtual environment
competències del professorat
formació del professorat
ensenyament superior
entorns virtuals
competencias del profesorado
formación del profesorado
Educación superior
Entornos virtuales
Teachers -- Training of
Professors -- Formació
Profesores -- Formación
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/1665
Conference lecture
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
         

Mostrar el registro completo del ítem