To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1641

Cultural events as tourism supply in coastal Catalan resorts
González Reverté, Francesc; Miralbell Izard, Oriol
During the last three decades, the number of tourism events has been growing in Catalan coastal resorts because of the recover of Catalan cultural traditions, festivals and folklore, and also because of tourism growth. Catalan tourism resorts use events as catalysers for new supply and as a mean to differentiate and singularize themselves from their competitors. The tourism potential of cultural events is undeniable but there are some problems that prevent a more effective impact as economic and regional development agents. This paper reflects some discussions and conclusions obtained from the analysis of 264 valid responses of a survey made to different Catalan event organizers in 2008 and 2009. We describe and characterize cultural event supply in coastal resorts in order to study the events tourism importance, their capacity to generate and spread economic development, and their managerial model. The analysis is made in a geographical basis, comparing the results of the territorial organization of events of the city of Barcelona, coastal and inland municipalities. Finally some considerations about event regional tourism policy and tourism development are discussed.
Durant les últimes tres dècades, el nombre d'esdeveniments turístics ha anat creixent als centres turístics costaners de la costa de Catalunya, a causa de la recuperació de les tradicions culturals catalanes, els seus festivals i folklore, i també pel creixement del turisme. Els centres turístics catalans utilitzen els esdeveniments com a catalitzadors per a noves facilitats i com un mitjà per diferenciar-se i singularitzar-se dels seus competidors. El potencial del turisme d'esdeveniments culturals és innegable, però hi ha alguns problemes que impedeixen un impacte més eficaç com a agents de desenvolupament econòmic i regional. Aquest document reflecteix algunes discussions i conclusions obtinguts de l'anàlisi de 264 respostes vàlides d'una enquesta realitzada als diferents organitzadors d'esdeveniments catalans el 2008 i 2009. Es descriuen i caracteritzen l'oferta d'esdeveniments culturals en centres turístics costaners, per tal d'estudiar la importància del turisme esdeveniments, la seva capacitat per generar i estendre el desenvolupament econòmic, i el seu model de gestió. L'anàlisi es realitza en una base geogràfica, comparant els resultats de l'organització territorial dels esdeveniments de la ciutat de Barcelona, de la costa i dels municipis de l'interior. Finalment, es tracten algunes consideracions sobre la política turística regional d'esdeveniments i el desenvolupament del turisme.
Durante las últimas tres décadas, el número de eventos turísticos ha ido creciendo en los centros turísticos costeros de la costa de Cataluña, a causa de la recuperación de las tradiciones culturales catalanas, sus festivales y folclore, y también por el crecimiento del turismo. Los centros turísticos catalanes utilizan los acontecimientos como catalizadores para nuevas facilidades y como un medio para diferenciarse y singularizarse de sus competidores. El potencial del turismo de eventos culturales es innegable, pero hay algunos problemas que impiden un impacto más eficaz como agentes de desarrollo económico y regional. Este documento refleja algunas discusiones y conclusiones obtenidas del análisis de 264 respuestas válidas de una encuesta realizada a los diferentes organizadores de acontecimientos catalanes en el 2008 y 2009. Se describen y caracterizan la oferta de acontecimientos culturales en centros turísticos costeros, con el fin de estudiar la importancia del turismo acontecimientos, su capacidad para generar y extender el desarrollo económico, y su modelo de gestión. El análisis se realiza en una base geográfica, comparando los resultados de la organización territorial de los acontecimientos de la ciudad de Barcelona, de la costa y de los municipios del interior. Finalmente, se tratan algunas consideraciones sobre la política turística regional de eventos y el desarrollo del turismo.
2014-05-15
Events
Tourism
Esdeveniments
Turisme
Tourism -- Catalonia (Spain)
Special events -- Planning
Turisme -- Catalunya
Esdeveniments especials -- Planificació
Turismo -- Cataluña
Eventos especiales -- Planificación
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/1641
Research paper
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

 

Coordination

 

Supporters