Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10609/2021

Marketing education, distance learning and hypermedia : teaching 'current issues in marketing' in a virtual campus
Ryan, Gerard; Valverde, Mireia; Rodríguez-Ardura, Inma
This article reports on a project at the Universitat Oberta de Catalunya (UOC: The Open University of Catalonia, Barcelona) to develop an innovative package of hypermedia-based learning materials for a new course entitled 'Current Issues in Marketing'. The UOC is a distance university entirely based on a virtual campus. The learning materials project was undertaken in order to benefit from the advantages which new communication technologies offer to the teaching of marketing in distance education. The article reviews the main issues involved in incorporating new technologies in learning materials, the development of the learning materials, and their functioning within the hypermedia based virtual campus of the UOC. An empirical study is then carried out in order to evaluate the attitudes of students to the project. Finally, suggestions for improving similar projects in the future are put forward.
Aquest article informa sobre un projecte de la Universitat Oberta de Catalunya per a desenvolupar un paquet innovador de materials didàctics hipermèdia basat en un nou curs titulat "Qüestions Actuals de Màrqueting". La UOC és una universitat a distància es basa íntegrament en un campus virtual. El projecte es va dur a terme els materials d'aprenentatge per tal de beneficiar-se dels avantatges que ofereixen les noves tecnologies de comunicació a l'ensenyament del màrqueting en l'educació a distància. L'article repassa els principals temes implicats en la incorporació de noves tecnologies en materials d'aprenentatge, el desenvolupament dels materials d'aprenentatge, i el seu funcionament dins del hipermèdia basat en el campus virtual de la UOC. Després s'ha portat a terme un estudi empíric per a avaluar les actituds dels estudiants del projecte. Finalment, es presenten suggeriments per a la millora de projectes similars en el futur.
Este artículo informa sobre un proyecto de la Universitat Oberta de Catalunya para desarrollar un paquete innovador de materiales didácticos hipermedia basado en un nuevo curso titulado "Cuestiones Actuales de Marketing". La UOC es una universidad a distancia se basa íntegramente en un campus virtual. El proyecto de materiales didácticos se llevó a cabo con el fin de beneficiarse de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación para la enseñanza del marketing en la educación a distancia. El artículo repasa los principales temas implicados en la incorporación de nuevas tecnologías en materiales docentes, el desarrollo de los materiales didácticos, y su funcionamiento dentro del hipermedia basado en el campus virtual de la UOC. Entonces se ha llevado a cabo un estudio empírico para evaluar las actitudes de los estudiantes al proyecto. Por último, se presentan sugerencias para la mejora de proyectos similares en el futuro.
15-05-2014
Marketing -- Study and teaching (Higher)
Web-based instruction
Màrqueting -- Ensenyament universitari
Ensenyament virtual
Marketing -- Enseñanza universitaria
Enseñanza virtual
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Article
         

Mostra el registre complet del document