Capítols o parts de llibres

 

Si ets autor/a d’algun document elaborat en l’àmbit de la Universitat Oberta de Catalunya i vols publicar-lo a RECERCAT, contacta amb repositori@uoc.edu.

Enviaments recents

Castaño Collado, Cecilia; Sáinz Ibáñez, Milagros; González-Ramos, Ana
Ortoll Espinet, Eva; Cobarsí Morales, Josep; Garcia Alsina, Montserrat; Canals Parera, Agustí; López Borrull, Alexandre
Cobarsí Morales, Josep; López-Borrull, Alexandre; Ortoll Espinet, Eva; Sanz Martos, Sandra; Roig Telo, Antoni

La UOC és un líder i un agent innovador en l'aprenentatge basat en les TIC, i un indicador de referència quant a la qualitat de la seva investigació i el seu treball acadèmic.

L'activitat de recerca, innovació i transferència s'organitza en més de trenta grups de recerca, vinculats a un estudi o àrea, o a un dels dos centres de recerca de la Universitat.

Aquests dos centres de recerca, l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eLearn Center (eLC), vehiculen l'activitat científica de dues àrees especialment significatives a la Universitat: la societat de la informació i el coneixement i l'aprenentatge virtual (e-learning).

O2