Recommended citation for this document

Domingo Ballart, Marta. "Una Aproximació a la construcció significativa del coneixement matemàtic a l'ESO". Universitat de Vic. Facultat d'Educació. 2005. <http://hdl.handle.net/2072/2234>. [Consulta: 29-05-17].