Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/222341

Estudi de l'impacte ecotoxicològic de l'insecticida imidacloprid en diferents compartiments ambientals
Ribalta Carrasco, Carla
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències; Domene, X. (Xavier); Riva Juan, Mª del Carmen
En les darreres dècades la necessitat d’una major producció en l’agricultura ha implicat l’ús de productes químics per a millorar la producció. Entre aquests productes trobem els insecticides que, tot i ser específics per a determinades funcions, en molts casos acaben afectant també a altres organismes que no en són la diana. Els assajos d’ecotoxicitat són una eina clau per a determinar el grau d’afectació d’aquests insecticides. En aquest estudi es pretén determinar l’efecte de l’aplicació directa en el sòl de les dosis recomanades de l’insecticida Confidor 20SL (amb imidacloprid com a principi actiu) sobre Eisenia fetida i dels lixiviats d’aquests sòls sobre Daphnia magna i Selenastrum capricornutum simulant fenòmens d’escorrentia o lixiviació naturals. En el cas de E.fetida s’obté una LC50 de 24.71 mg/kg sòl i per la reproducció un valor de EC50 de 8.41 mg/kg sòl. S’observa allunyament en totes les dosis utilitzades i la EC50 és de 2.57 mg/kg sòl. No s’han pogut determinar efectes a nivell neurològic a partir de la determinació de l’activitat de l’ AChE. A l’exposar D.magna als lixiviats del sòl contaminat no s’han observat efectes clars ni en la mortalitat ni en la reproducció. El mateix succeeix amb S.capricornutum. Les dosis d’aplicació del pesticida Confidor, representen una amenaça per a E.fetida pel que fa a efectes subletals però no podem dir el mateix per als organismes aquàtics.
Durante las últimas décadas la necesidad de una mayor producción en la agricultura ha implicado el uso de productos químicos para mejorar la producción. Entre estos productos encontramos los insecticidas que, aun siendo específicos para determinadas acciones, en muchas ocasiones afectan también a organismos no diana. Los ensayos de ecotoxicidad constituyen una herramienta esencial para determinar el grado de afectación de estos insecticidas. En este estudio se pretende determinar el efecto de la aplicación directa en el suelo de las dosis recomendadas del insecticida Confidor 20SL (con imidacloprid como principio activo) sobre Eisenia fetida i de los lixiviados de este suelo sobre Dafnia magna i Selenastrum capricornutum simulando efectos de escorrentía i lixiviación naturales. En el caso de E.fetida se obtiene una LC50 de 24.71 mg/kg suelo y para la reproducción un valor de EC50 de 8.41 mg/kg suelo. Se observa alejamiento en todas les dosis utilizadas con una EC50 de 2.57 mg/kg suelo. No se han podido determinar efectos a nivel neurológico a partir de la determinación de la actividad de la AChE. Al exponer D.magna a los lixiviados del suelo contaminado no se han observado efectos claros ni en la mortalidad ni en la reproducción. Lo mismo sucede con S.capricornutum. Las dosis de aplicación del pesticida Confidor, representan una amenaza para E.fetida a nivel de efectos subletales pero no podemos decir lo mismo para los organismos acuáticos.
During the last decades, the need of increasing agricultural production in has triggered the use of many chemicals to improve production. Among these products we find insecticides that, despite their specificity for certain functions, can effect non- target organisms. Ecotoxicity tests have become a key tool to determine how these insecticides affect the enviroment. This study aims to determine the effects that the direct application of field doses of the insecticide Confirdor (a.i imidacloprid) on soil cause to Eisenia fetida, and the effects that leachates from these soils have on Daphnia magna and Selenastrum capricorutum, simulating natural effects of run-off and leaching. In the case of 1.reproduction was 8.41 mg/kg soil. Avoidance response was observed in all concentrations and the EC50 was 2.57 mg/kg soil. Effects at neurological level by determination of acetylcholine esterase activity determinations could not been determined. Exposure of D.magna to leachates from contaminated soils showed no effects in mortality or in reproduction. The same occurred with S.capricornutum. The application of the pesticide Confidor in its file doses, represent a threat for E.fetida at sublethal levels but the same cannot be said for aquatic organisms.
2013-06
504 - Ciències del medi ambient
Insecticides -- Aspectes ambientals
Ecotoxicologia
Lixiviació
Annèlids
Branquiòpodes
Algues
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
66 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format Description
PFC_CarlaRibaltaCarrasco_resum.pdf 283.0 KB PDF Resum
PFC_CarlaRibaltaCarrasco.pdf 1.369 MB PDF Projecte

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters