Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/20424

Anàlisi d'una empresa de rehabilitació
Rosillo Reyes, Nuria
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques II; Rosell Amigó, Juan Ramón
Aquest Projecte Final de Grau tracta de resoldre les inquietuds que l’empresa de rehabilitació Grupo ADM va proposar per l’acollida d’un estudiant en pràctiques. Amb la realització del projecte es pretenia donar solució a tots aquells punts que presenten certa debilitat en el rendiment de l’empresa. Per poder arribar a una conclusió, vaig estudiar durant els 6 mesos que va durar el pràcticum, aquells factors que intervenen en la realització d’una obra de rehabilitació. Primerament, s’explica a què es dedica i com s’estructura l’empresa en general. També s’exposa quin és el funcionament de la part del grup que es dedica a la rehabilitació (Inspecciones y Proyectos Técnicos ADM) i finalment s’estudia en profunditat les obres de rehabilitació que es realitzen. Per analitzar les obres de rehabilitació, s’han dividit en 10 grups diferenciats les obres efectuades entre abril de 2012 i març de 2013, en els quals trobem façanes, humitats, accessibilitat, estructures, revestiments, xarxes de sanejament, patis de llums, cobertes, altres i partes. Amb la divisió per grups, es poden determinar les patologies més habituals per a cada un, la quantitat d’obres acceptades i la facturació per cada un d’ells, a més a més, es van poder estudiar la quantitat d’obres acceptades al llarg de l’any, i per tant, mostrar l’activitat que té l’empresa durant cada mes. A part de realitzar un anàlisi de les obres executades en un any, s’estudien en profunditat 5 obres que s’han seguit des de l’inici d’aquestes fins al final, realitzant una comparativa d’allò que s’ha previst al pressupost pel que fa a materials, mà d’obra i terminis de finalització dels treballs, i el que finalment s’ha obtingut amb l’execució de les intervencions. Abans d’exposar els resultats del seguiment d’aquestes obres, es mostra al punt dos el mètode seguit per a dur a terme l’estudi. En el citat punt dos presentat al projecte s’introdueix la plantilla que utilitza l’empresa per a la realització dels pressupostos, i amb un exemple extret d’aquesta, s’explica com he pogut obtenir els valors previstos al pressupost, usats per a la comparació amb la realitat. Pel que fa a la xifra obtinguda amb l’execució de l’obra, per a cada part que intervé s’ha utilitzat el mètode més adient, explicat breument a continuació: - Per als materials s’ha realitzat el recull de les factures de cadascuna de les obres, obtenint així l’import destinat a la compra d’aquest. - Pel que fa a mà d’obra, els operaris cada setmana entreguen un quadre omplert indicant l’obra en la qual han estat treballant i les hores que han dedicat a realitzar una determinada feina. Cada final de mes, la meva tasca era actualitzar les hores que havien estat els operaris a les obres estudiades, aconseguint així quin era el cost de la mà d’obra. - Per als terminis de finalització dels treballs, amb els mateixos quadres entregats pels operaris citats anteriorment, s’aconseguia el número d’hores totals que estaven per a cada fase d’obra, podent així comparar la previsió amb la realitat. - Finalment, amb les visites realitzades durant l’execució s’ha realitzat un recull de problemes succeïts a l’obra en aquest temps, analitzant d’aquesta manera la qualitat de servei que presta l’empresa. L’objectiu de les cinc obres estudiades és, a més de poder realitzar un seguiment pràctic en profunditat, poder extreure unes conclusions amb les quals proposar una millora en el funcionament de l’empresa en relació a les obres de rehabilitació. Podem trobar en el desenvolupament de l’estudi d’aquestes obres: 1. L’execució d’una rampa per a millorar l’accessibilitat a un edifici plurifamiliar. La realització de la rampa va patir una demora degut a la mala previsió en la recepció del material. 2. La impermeabilització d’una coberta que es divideix en 4 parts. En la realització d’aquesta impermeabilització es pot veure com s’ha acabat en el temps esperat, gràcies a augmentar la mà d’obra, fet que encareix el pressupost, és a dir, menys benefici, ja que aquest s’agafa com a marge per als imprevistos. A més a més, també es pot veure que s’ha necessitat més material del previst, el qual redueix d’igual forma els guanys. 3. La rehabilitació d’una façana. En aquest cas es va incrementar la quantitat de mà d’obra per acabar en el temps previst. Era imprescindible acabar en el termini establert degut a que sinó s’augmentava l’import destinat al lloguer de la bastida. 4. La reparació d’una xarxa de sanejament i d’unes humitats per filtracions. Les dues obres relacionades entre si havien de ser realitzades de manera continua. Per falta de coordinació amb els veïns, entre una obra i una altra, van passar 3 mesos. 5. Una actuació d’urgència. Després d’una Inspecció Tècnica a l’Edifici, es col·locaren unes xarxes de protecció a les lloses dels balcons afectades, aquesta intervenció es va realitzar segons la previsió. Un cop realitzat l’estudi objecte d’aquest projecte, s’arriba a la conclusió que el punt dèbil de l’empresa pel que fa a obres de rehabilitació es troba en el compliment dels terminis establerts per a la finalització dels treballs. Arribats aquí, es poden proposar una sèrie de recomanacions per a la millora del rendiment de l'empresa.
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Indústria de la construcció::Empreses constructores
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Rehabilitació d'edificis
Construction industry
Housing rehabilitation
Indústria de la construcció
Rehabilitació de l'habitatge
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem