Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/222252

Transferència científica a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals : anàlisi de la vinculació universitat - societat
Duran i Mestre, Clara
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències; Escalas, Teresa; Ruiz Mallén, Isabel; Universitat Autònoma de Barcelona. Observatori de la Difusió de la Ciència
Aquest projecte ha estat impulsat per l’Observatori de la Divulgació de la Ciència (ODC) de la UAB i dut a terme a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). Està emmarcat dins el marc del nou Programa Europeu Horizon 2020 i més específicament dels conceptes establerts per la RRI. L’objectiu d’aquest projecte és analitzar la comunicació científica que duu a terme l’ICTA cap a al societat i conèixer la filosofia, els incentius i la motivació de l’ICTA i els seus investigadors per donar a conèixer la seva recerca a la ciutadania. L’anàlisi de la comunicació de l’ICTA consta d’un anàlisi del contingut de la pàgina web del centre de recerca, una entrevista feta a la directora de l’institut i un qüestionari realitzat a 14 investigadors Les formes de comunicació que més utilitzen són els articles científics en revistes dirigides a públic acadèmic. Respecte la comunicació no acadèmica, s’ha pogut observar que la majoria dels investigadors, tot i la manca de facilitats realitzaven activitats per interès personal, molts cops però, no comuniquen la seva recerca, principalment perquè tenen altres tasques de docència, de recerca i gestió per atendre. Hi ha una minoria que es refereix a la comunicació científica com un “estil essencialment vocacional”. Per tal d’impulsar i promoure una estratègia contínua i efectiva de comunicació científica cal definir un pla de comunicació a nivell institucional que contribueixi a millorar les capacitats divulgatives, comunicatives i educatives de l’ICTA per tal d’ajudar a les persones que hi fan recerca a apropar la seva tasca a la societat a la que pertanyen.
Este proyecto ha sido impulsado por el Observatori de la Divulgació de la Ciència (ODC) de la UAB y llevado a cabo en el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). Está englobado dentro el marco del nuevo Programa europeo Horizon 2020 y más específicamente de los conceptos establecidos por el RRI. El objetivo de este proyecto es analizar la comunicación científica que lleva a cabo el ICTA hacia la sociedad y conocer la filosofía, los incentivos y la motivación del ICTA y sus investigadores para dar a conocer su investigación a la ciudadanía. El análisis de la comunicación del ICTA consta de un análisis del contenido de la página web del centro de investigación, una entrevista hecha a la directora del instituto y un cuestionario realizado a 14 investigadores. Las formas de comunicación más utilizadas son los artículos científicos en revistas dirigidas a público académico. Respeto a la comunicación no académica, se ha podido observar que la mayoría de los investigadores, a pesar de la falta de facilidades, realiza actividades por interés personal, pero muy pocos comunican su investigación, principalmente porque tienen otras tareas de docencia, de investigación y gestión que atender. Hay una minoría que se refiere a la comunicación científica como un “estilo esencialmente vocacional”. Con el fin de impulsar y promover una estrategia continua y efectiva de comunicación científica, hace falta definir un plan de comunicación a nivel institucional que contribuya a mejorar las capacidades divulgativas, comunicativas y educativas del ICTA para ayudar a las personas que hacen investigación en acercar su tarea a la sociedad a la que pertenecen.
This project has been driven by the Observatori de la Divulgació de la Ciència (ODC) at the UAB and carried out at the Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). This encompassed within the framework of the new European Program Horizon 2020 and more specifically of the concepts established by the RRI. The objective of this project is to analyze scientific communication that carries through the ICTA to society and promote the philosophy, incentives and motivation of ICTA and researchers to present their research to the public. The analysis of ICTA communication consists of a content analysis of the research centre website, an interview with the director of the institute and a questionnaire to 14 researchers. The most widely used forms of communication are the scientific articles in magazines aimed at academic audiences. Regarding scholarly communication, it has been observed that the researchers, despite the lack of facilities, carry activities of personal interest, but few communicate their research, mainly because they have other tasks in teaching, research and management to attend to. There is a minority referred to scientific communication as "essentially vocational style". To encourage and promote continuous and effective strategy of scientific communication, we need to define an institutional communication plan to help to improve ICTA’s outreach capabilities, communication and educational to help people who do research in bringing their task to the society to which they belong.
07-2013
504 - Ciències del medi ambient
Comunicació científica
Ciència -- Divulgació
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
81 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Descripción
PFC_ClaraDuranMestre_annex01.pdf 19.91 KB PDF Entrevista al director de l'ICTA
PFC_ClaraDuranMestre_annex02.pdf 15.29 KB PDF Qüestionari als investigadors de l'ICTA
PFC_ClaraDuranMestre_annex03.pdf 966.1 KB PDF Comunicació GEPOC
PFC_ClaraDuranMestre.pdf 1.460 MB PDF Projecte

Mostrar el registro completo del ítem